harm

Skrevet av Emne: Fri vilje?  (Lest 50624 ganger)

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

Utlogget Albert

 • Innlegg: 34
Sv: Fri vilje?
« Svar #15 på: 07. desember 2009, 23:12:57 »
Er det en form for dualisme i påstanden om at mennesket har fri vilje, lurer jeg på.

Har menneskearten vilje? Har vi større mulighet til å foreta såkalte frie valg enn andre dyrearter? Hvis vi ikke har vilje, hva er da årsaken til at organismer handler som de gjør? Finnes det et slags indre motivasjonssenter eller viljesenter i hjernen? Er vår atferd  avhengig av vår fortid og våre omgivelser? Eller har vi mulighet til å "ta egne valg" uten at dette valget nødvendigvis er påvirket av noe i omgivelsene eller fortiden? Er valgene vi tar, reelle valg? Noe fra det "indre"? Gjør vi som vi gjør fordi vi "vil", eller gjør vi som vi gjør fordi vi er påvirket til å handle som vi gjør? Eller begge deler? Hva er i så fall prosentandelen for hva vi gjør av fri vilje? Og hva er prosentandelen for hva vi gjør pga påvirkning fra annet/andre?

Jeg gjentar meg selv ganske mye, beklager det, men er spørsmålet klarere nå? Hvis ikke, hva er da uklart?

Utlogget nilsA

 • Innlegg: 98
Sv: Fri vilje?
« Svar #16 på: 07. desember 2009, 23:48:11 »
La meg stille deg et annet spørsmål (mens du tenker på hva/hvem det er som skulle ha (eie) "fri vilje".

Jeg hadde en gang i tida kontor i samme etasje som en etat full av ingeniører. Denne etasjen var innreda i overetasjen i det som hadde vært et industribygg. Altså, det var skråbjelker av stål som noen steder gikk inn i rom og ganger.

Et spesielt sted slo hver n-te besøker hodet i en slik bjelke. Og n var et ubehagelig stort antall.

Så ingeniørene så i sine regelbøker, og satte opp et skilt der det sto: "Se opp for bjelke" på reglementert sted.

Resultatet var at n ble større.

Så satt vi i kantina og prata skit, som det heter, og jeg flirte litt av skiltet de gode ingeniører hadde satt opp.

"Jaha," sa en av dem, "du trur kanskje du kan gjøre det bedre?"

Vel, jeg skrudde ned skiltet og flytta ei plante - og ingen slo hodet i bjelken lenger.

Var denne endringen et utslag av de besøkendes frie vilje?

Eller av at jeg styrte siktlinjene deres?

Utlogget Albert

 • Innlegg: 34
Sv: Fri vilje?
« Svar #17 på: 08. desember 2009, 00:01:42 »
Hvem/hva som skulle eie/ha en fri vilje? Svaret må vel være organismen. Eller tenker du på noe annet?

Fint eksempel du kommer med. Det eneste vi vet er at de besøkende hadde færre bjelketreff etter at du flyttet planten. Du endret en variabel, hvilket resulterte i reduksjon av antall bjelketreff. Skilting hadde ikke samme effekt. Det første som slår meg er at plantens fravær er årsak til færre bjelketreff. Er viljen noe en bør ta hensyn til i denne sammenheng?


Utlogget nilsA

 • Innlegg: 98
Sv: Fri vilje?
« Svar #18 på: 08. desember 2009, 00:30:09 »
Hvem/hva som skulle eie/ha en fri vilje? Svaret må vel være organismen. Eller tenker du på noe annet?

Jaha, og hva ved organismen? Stortåa? Hjernen?

Sitat
Fint eksempel du kommer med. Det eneste vi vet er at de besøkende hadde færre bjelketreff etter at du flyttet planten. Du endret en variabel, hvilket resulterte i reduksjon av antall bjelketreff. Skilting hadde ikke samme effekt. Det første som slår meg er at plantens fravær er årsak til færre bjelketreff. Er viljen noe en bør ta hensyn til i denne sammenheng?For ordens skyld - planta ble ikke fjerna fra "ligninga" - men omvendt. Jeg satte til et stimuli, og endra atferd hos andre.

Hvis de hadde fri vilje (i filosofisk, metafysisk forstand) skulle vel ikke det bety noe? Det var jeg som endra atferden deres, eller?

Utlogget Albert

 • Innlegg: 34
Sv: Fri vilje?
« Svar #19 på: 08. desember 2009, 01:36:01 »
Om viljen ligger i stortåa eller i hjernen er det jeg også lurer på. De fleste kognitivister vil antagelig si hjernen. Andre vil kanskje si hjertet eller sjelen. De som tror på fri vilje oppfordres til å fortelle hvor den ligger.

Den synlige planten var antagelig avgjørende for reduksjon av antall bjelketreff. Planten ble flyttet fordi du flyttet den, men selve flytteprosessen hadde nok ingen påvirkning på antall bjelketreff, med mindre noen at du flyttet den (kanskje flyttingen var et hemmelig tegn på at de som nå traff bjelken ville bli henrettet?).

Din "flytte-plante-atferd" hadde nok bare en indirekte effekt på andres atferd, mens det var kanskje selve planten som gjorde at folk ikke traff bjelken.

Utlogget Harald Hanche-Olsen

 • Innlegg: 710
  • Harald Hanche-Olsen
Sv: Fri vilje?
« Svar #20 på: 08. desember 2009, 03:50:08 »
Det er vel et problem med hele diskusjonen at vi alle tror vi vet hva fri vilje er, men ingen kan definere det skikkelig. Dermed blir det stort sett et tema for filosofer, og ikke så mye for vitenskapen. I den grad det forskes på fri vilje, så må man nødvendigvis forske som katten rundt den varme grøten: Man gjør for eksempel eksperimenter der forsøkspersonen må gjøre valg, og så studerer man hvordan de velger under forskjellige omstendigheter, eller man ser hva som skjer i hjernen deres i situasjoner der de fleste vil si at de utøver fri vilje. Det er mitt inntrykk av at denne forskningen i stor grad viser at man kjører mer «på autopilot» enn vi liker å tro, i den forstand at vi er urovekkende lette å styre.

Når det gjelder denne planten, mener jeg den er en avsporing, for når folk beveger seg fra A til B, så tror jeg viljen er svært lite involvert. Man bare fastslår at man er i A og gjerne vil være i B (og i den avgjørelsen kan det nok hende at viljen er involvert), men så tar automatikken over, og vi overlater til lavere funksjoner i hjernen å forflytte kroppen til B, sørge for at den holder seg oppreist underveis, og at man ikke slår hodet i jernbjelker og i det hele tatt styrer unna farer og hindringer. Planten er formodentlig plassert slik at den naturlig styrer et menneske på autopilot rundt denne jernbjelken. Ingen vilje er nødvendig for å forklare dette.

Utlogget Karsten Eig

 • Innlegg: 1.222
  • Karstens meninger om det meste
Sv: Fri vilje?
« Svar #21 på: 08. desember 2009, 10:44:41 »
Jeg er fristet til å si som Kåre Willoch: Spørsmålet er feil, fordi man prøver å løse det filosofisk og ikke empirisk.

Har vi empirisk fri vilje? Delvis. Vi kan åpenbart velge hvor vi går, hvor vi drar på ferie etc - vi tar en rekke valg daglig der vi ikke tvinges til noe. Samtidig er vi ikke helt frie: Vi er underlagt våre biologiske behov for mat, varme etc, dermed for behovet for penger og en jobb. Vi er underlagt våre evner - ikke alle har samme evner eller intelligens. Vi er preget, i større eller mindre grad, av oppvekst, omsorg (eller svikt i sådan), hvilke impulser vi får (fx blir akademikerbarn gjerne akademikere pga impulsene hjemmefra) etc. Vi kan rammes av sykdom, vi kan rammes av krig etc.

Spørsmålet om fri vilje hører altså hjemme i pyskologi, biologi og samfunnsvitenskap - ikke i filosofi, da det der gjerne ender opp som filosofiske spørsmål felst: Som en soppvekst av argumenter som eser og vokser til noe større og mer ugjennomtrengelig, fordi det ikke utsettes for korreksjon av luft fra den virkelige, observerte verden. OK, litt stygg mot filosofien der, men det er ofte det inntrykket jeg sitter igjen med fra filosofer: De bruker feil metode til å levere ikke-løsninger på problemene.

Utlogget Albert

 • Innlegg: 34
Sv: Fri vilje?
« Svar #22 på: 08. desember 2009, 11:41:15 »
Det er noe mystisk mytisk over dette med "fri vilje". Jeg tror ikke noen klarer å definere det på en skikkelig måte. Nesten alle som er opptatt av viten har en tro på at vi har en vilje, og at den (i hvert fall av og til) er fri. Fri fra påvirkning, fri fra læringshistorien, og rett og slett bestemt av det organismen genuint "vil" eller "ønsker". ingen makter å definere begrepet, og ingen har hittil klart å fortelle hvilke kjemiske og biologiske prosesser som skaper bevisstheten, sinnet eller viljen. Antagelsene er likevel, uten at de har belegg for å hevde det, godt rotfestet i nesten alles repertoar. "Sannhet ved enighet" kan ramme selv de fremste vitenskapsmenn.

Hanche-Olsen skriver at dette er noe vi kan teste. Det er alltid vanskelig å bevise noe som ikke eksisterer (i dette tilfelle viljen), men la oss prøve oss fram. Hold håndflaten din på en kokeplate så lenge "du vil". Hva er det som bestemmer at hånden blir trukket tilbake? Noen vil si viljen, andre vil si kokeplaten. Du vil kanskje trosse varmen og skadene på hudoverflaten, og holde hånden litt lenger enn du vanligvis hadde gjort, for å vise at du har "fri vilje". Og det må vel være tegn på fri vilje. Eller? Heldigvis fungerer viten på en annen måte enn å lytte til anekdoter. Du tror kanskje selv at du holder hånden lenger av fri vilje, men observatøren skjønner jo at hånden ble holdt lenger fordi forsøkspersonen tidligere har fått kjempebelønning for å vise sin stahet i liknende situasjoner.

Viljen er lite involvert når man går fra A til B, påstår du. I hvilke tilfeller er den i så fall mer involvert?

Dersom ingen hadde lært oss at vi har et sinn, bevissthet eller villende hjerner, ville vi da fortsatt mene å ha disse fenomenene?

Eig: Hvorfor er det åpenbart at vi velger hvor vi går og hvor vi drar på ferier? Det åpenbare er at vi går, ikke at vi velger å gå. Det åpenbare er at vi drar på ferie, ikke at vi velger å dra på ferie. Med en gang du innlemmer ”valget” så høres det ut som at vi faktisk har et valg. Kan vi ikke kutte ut det overflødige ”valget”, og heller skylde på læringshistorien, de biologiske forutsetningene og organismens omgivelser?

Utlogget Karsten Eig

 • Innlegg: 1.222
  • Karstens meninger om det meste
Sv: Fri vilje?
« Svar #23 på: 08. desember 2009, 11:48:53 »
Og hva skulle det være som hindrer oss i å velge å dra på ferie? Om og hvor vi drar er naturligvis ikke helt fritt, ettersom det er dels styrt av hensynet til jobben, økonomien, familiens interesser etc. I tillegg er det et visst kulturelt press på å dra på ferie. Men innenfor disse rammene velger vi selv.

Når det gjelder kokeplaten: Vilje er naturligvis til en viss grad involvert, men i hovedsak er det den biologiske evnen til å holde ut smerten som styrer hvor lenge du kan holde hånden der.

Du har kanskje rett i at "fri vilje" ikke er lett å definere. Kanskje fordi det ikke er poeng å diskutere det for så mange andre enn filosofer som ikke har noe bedre å ta seg til?

Utlogget Albert

 • Innlegg: 34
Sv: Fri vilje?
« Svar #24 på: 08. desember 2009, 12:27:32 »
Hvorfor tror du vi kan velge innenfor de rammene? Jeg vil heller si at vi handler innenfor de rammene.

Kokeplaten: Viljen er naturligvis involvert? Hvorfor tror du det? Min forklaring er kanskje bedre, nemlig  at læringshistorien, omgivelsene og de biologiske forutsetningene avgjør hvor lenge du holder hånden på platen.

Dette er meget viktig å diskutere, og det kan ikke overlates til filosofer og religiøse å avgjøre om vi har fri vilje eller ikke. Dette er i høyeste grad en oppgave for biologien og fysikken å finne ut av. Enten har vi fri vilje, eller så har vi det ikke.

Utlogget Karsten Eig

 • Innlegg: 1.222
  • Karstens meninger om det meste
Sv: Fri vilje?
« Svar #25 på: 08. desember 2009, 12:37:16 »
Handling er hva vi gjør - valget dreier seg om hvorfor. Hvis vi ikke har noen grad av valg innenfor de rammene betyr det implisitt at våre liv er deterministisk bestemt på forhånd - alt er styrt av ytre årsaker eller evt av kjemiske reaksjoner i hjernen som kontrollerer oss. I så fall er vi mennesker rene roboter, og ikke bare det - hele verdenshistorien er bestemt på forhånd.

Utlogget Mona

 • Innlegg: 1.734
 • Master Zombie
Isn't it enough to see that a garden is beautiful without having to believe that there are fairies at the bottom of it too?
-Douglas Adams

"Imponerende. Du har altså utført en randomisert dobbeltblindet studie på ditt eget kontor?" - Atle Klovning

Skepsis - fordi vi bryr oss!

Utlogget Gnisten

 • Administrator
 • Innlegg: 3.673
Sv: Fri vilje?
« Svar #27 på: 08. desember 2009, 14:05:46 »
http://www.nrk.no/programmer/sider/vaar_aktive_hjerne/

Sitat
NRK2, tirsdag 8.12. kl. 17.20
Vår aktive hjerne: Hva styrer våre valg?
Svensk dokumentarserie. (7:8) Markedsførere vet at lyd, farge, form og plassering virker inn på hva vi kjøper. Vi tror det kanskje er pris og kvalitet som styrer oss, men reklamebransjen bruker millioner på å få oss til å kjøpe nettopp deres artikler.

Utlogget Albert

 • Innlegg: 34
Sv: Fri vilje?
« Svar #28 på: 08. desember 2009, 16:01:41 »
Handling er hva vi gjør - valget dreier seg om hvorfor. Hvis vi ikke har noen grad av valg innenfor de rammene betyr det implisitt at våre liv er deterministisk bestemt på forhånd - alt er styrt av ytre årsaker eller evt av kjemiske reaksjoner i hjernen som kontrollerer oss. I så fall er vi mennesker rene roboter, og ikke bare det - hele verdenshistorien er bestemt på forhånd.

Ved å begrunne din handling ved å henvise til "valg" lurer jeg på om ikke du forklarer atferd ved å henvise til atferd (jf. behavior behavior-forklaringer).

Jeg tror en fysiker kan svare på dette bedre enn meg, men er det ikke slik at en lottotrekning er determinert? Sett at vi gjorde en hel lottotrekning to ganger, under helt identiske betingelser. Ballene ligger på samme måte, luften, fuktigheten alt er identisk likt til det minste atom. Tror du ikke Hamar vil trekke de samme ballene i begge tilfeller? Eller tror du ballene har vilje?

En rotte får mat avhengig av å trykke ned en spak. Dersom mat ikke kommer, vil antagelig spaktrykkingen opphøre. Hvis rotta får mat kun etter 100 spaktrykk, vil antagelig rotta trykke ned spaken veldig fort hundre ganger. Det er få som vil være uenig i at rottas atferd kontrolleres av at osten tidligere er gitt ved spaktrykking. Når man kan få en rotte til å gjøre så utrolig mye med bare en ostebit, kan jeg bare tenke meg hvor mye et mennesket kan få til med tanke på alle ostebitene som er rundt oss hele tiden (jeg ser for meg milliarder av ostebiter som bombarderer mine sanseceller).

Dawkins kaller kroppen for en overlevelsesmaskin, genenes beskyttelsesskall. Jeg har lært av ham å snakke om kroppen som en slags maskin, men det er en forskjell på denne ”maskinen” og andre maskiner som for eksempel fjærdrevne urverk, bensindrevne motorer, dampmaskiner osv. Organismene er matdrevne, vanndrevne og luftdrevne ”maskiner”, eller roboter, hvis det er den metaforen som foretrekkes. Men organismen er også et sted (lokus) hvor ulike variabler kommer sammen slik at atferd oppstår i – ja nettopp kroppen. Ingen stimuli som aktiverer en iboende aktivitet i et sanseorgan kan vel gå inn i nervesystemet eller hjernecellene?

Utlogget Alvin Brattli

 • Global Moderator
 • Innlegg: 1.638
 • Fysiker
Sv: Fri vilje?
« Svar #29 på: 08. desember 2009, 18:12:48 »
Jeg tror en fysiker kan svare på dette bedre enn meg, men er det ikke slik at en lottotrekning er determinert? Sett at vi gjorde en hel lottotrekning to ganger, under helt identiske betingelser. Ballene ligger på samme måte, luften, fuktigheten alt er identisk likt til det minste atom. Tror du ikke Hamar vil trekke de samme ballene i begge tilfeller? Eller tror du ballene har vilje?

Du glemmer termiske bevegelser i atomene i ballene, apparaturet, lufta, kvantemekaniske fluktuasjoner, samt all annen masse som ligger utenfor laboratoriet, og som man ikke kan kontrollere.  For å få forholdene nøyaktig like må du faktisk reise tilbake i tid.  Dette vil bryte med kausalitetsprinsippet, så det blir umulig.  Altså: nei, du kan ikke gjøre en helt identisk lottotrekning to ganger.
That's not right. It's not even wrong.  (Wolfgang Pauli)
The trouble with quotes on the internet is that you can never tell if they are genuine.  (Abraham Lincoln)