Skeptivisme > Spør en skeptiker

Spørsmål om evolusjon. (Var: Krysninger mellom arter og raser.)

(1/3) > >>

Dupree:
Darwin skrev relativt mye om krysninger mellom arter og raser. I denne omgang er det krysning mellom raser jeg håper å få hjelp med. Darwin skrev i Origin om krysning av dueraser, at når man krysser to raser, hender det iblant at ett eller flere avkom har samme farge og samme kjennetegn (markeringer, nebb, fjær) som den opprinnelige stamfaren, den blå klippeduen.

Grunnen til at dette hender av og til, forstår jeg vel forsåvidt i store trekk, det jeg ikke begriper, er at dette kun skjer ved krysning mellom to raser, og ikke når som helst ved vanlig forplantning innen arten.

Er dette en slags myte, eller kan noen sette meg på sporet av en forklaring?

B. Tuftin:
Den eneste måten dette kan skje på er om de to duerasene hver for seg ikke har de nødvendige genene, men at de til sammen har det. Vi kan for eksempel tenke oss at den ene rasen ikke har de nødvendige genene for å få samme markeringer som stamfaren, mens den andre ikke har de nødvendige genene for å få samme nebb. Ved forplantning innenfor rasen er det da ikke mulig å få et avkom som har samme markering og nebb som stamfaren, men en krysning mellom de to rasene har det potensialet.

Dupree:
Ah! Så enkelt, altså! Hvorfor tenkte jeg ikke på det???  :-[

(Jeg lurer på om moderator kunne være så snill å forandre overskriften til:" Spørsmål om evolusjon"? Det kan jo godt hende det blir mer jeg lurer på etter hvert.)

Takk for hjelpen!

Dupree:
Jeg har et spørsmål som ikke handler om evolusjon, men det kunne vært greit å ha et svar på lager i påkommende tilfelle ...  :-\

Finnes det noen "yndlingshypotese" om livets opprinnelse? Selv likte jeg godt Dawkin's replikatorer (det er mulig hypotesen ikke var hans) i The Selfish Gene.

Det jeg er ute etter er altså bare en mulig forklaring på hvordan livet kan ha oppstått. Vil vi noen gang få et sikkert svar på dette spørsmålet? Det kan jo ha tatt hundrevis av millioner år, så hvordan skal forskerne klare å utføre det samme på noen måneder eller år?

Og ett til i samme slengen; hvilken taksonomi er den mest brukte (innen biologi)? Jeg synes kladistikken virker veldig grei, for den kan brukes på fossiler og man får liksom en sammenheng, men brukes det et annet system for levende arter er det jo bare å sette seg inn i det også ...

Kåre:

--- Sitat fra: Dupree på 11. mars 2014, 20:37:57 ---Det jeg er ute etter er altså bare en mulig forklaring på hvordan livet kan ha oppstått. Vil vi noen gang få et sikkert svar på dette spørsmålet? Det kan jo ha tatt hundrevis av millioner år, så hvordan skal forskerne klare å utføre det samme på noen måneder eller år?


--- Slutt sitat ---

Hvis du godtar at en som ikke er fagbiolog (snarere "halvstudert røver") forsøker å gi et svar, vil jeg foreslå at du leser Alex Rosenberg "The Atheist's Guide to Reality", særlig kap. 3. Såvidt jeg kan se, hevder han ikke å gi en sikker fasit på hvordan livet oppsto, men han gir en meget plausibel skisse av den prosessen som etter all sannsynlighet har foregått. Jeg kan ikke se noe i hans beskrivelse som bryter mot eller tøyer kjente naturlover, eller som strekker sannsynlighetskravet for langt. Ja, jeg nevnte kap. 3, men du bør også lese de to foregående kapitlene, slik at du får tak i termodynamikkens helt avgjørende rolle i prosessen.

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning