harm

Skrevet av Emne: Kvantemekanikkens Københavnerfortolkning - toppen av idioti  (Lest 24661 ganger)

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

Utlogget KariA

  • Innlegg: 124
Sv: Kvantemekanikkens Københavnerfortolkning - toppen av idioti
« Svar #120 på: 11. januar 2010, 11:02:25 »
En del av årsaken til at mange synes kvantefysikken virker umulig å få mening i, ligger nok i at de fleste teknikere ikke har den ringeste anelse om hvilken mening man kan legge i den rene matematiske formalismen de har lært å beherske. For å kunne tillegge den mening trenger man et grunnleggende filosofisk utsyn på teorien, som universitetene ikke utstyrer studentene med; det er jo ikke "nyttig" nok til å inkluderes i pensum. Dagens tekniske høyskoler og universiteter er jo som bekjent ikke stort annet enn ingeniørfabrikker.

Jeg blir veldig nysgjerrig i den første setningen der. Hvilken mening snakker du om? Etter mitt hode gir fysikk en ekstremt god virkelighetsbeskrivelse. Den er så god at vi kan forutsi resultatet i en del virkelig merkelige situasjoner. Men hva mener du med "mening"? Fysikk har aldri svart på spørsmål om livets mening, etter min mening har den aldri stilt spørsmålet. Hva slags svar er det du forventer når du gjerne vil at en så fundamental teori skal si noe mer?


Hvis noen har trukket "livets mening" inn i denne diskusjonen, er det i alle fall ikke meg, og det har selvsagt ingenting med fysikk å gjøre.

Hvis du med "en ekstremt god virkelighetsbeskrivelse" mener at kvantemekanikken gir en presis matematisk-abstrakt beskrivelse av fenomenene den beskjeftiger seg med, kan jeg følge deg, men ettersom den ikke gir noen visualiserbar virkelighetsbeskrivelse, er det umulig å forbinde denne abstrakte beskrivelsen med noe vi kan oppfatte som virkelig. Kvantefenomener er ikke i besittelse av egenskaper abstrahert fra måling; de får altså kun sin identitet når vi måler/observerer dem. Hvordan skal vi forholde oss til dette?

Mening i den forstand jeg snakker om over, blir derfor hva disse abstrakte (og når vi forsøker å visualisere dem, paradoksale) beskrivelsene kan fortelle oss om den virkelige verden vi erfarer i hverdagen, altså når vi forsøker å "oversette" eller forbinde den med vår makroskopiske opplevelsesverden, og det er her de ulike metafysiske fortolkningene kommer inn.

Før kvantemekanikken kom på banen trodde man generelt det var mulig å redusere den felles fysiske verden vi kaller virkelighet ned til en mikroskopisk underliggende partikkelverden av lokaliserte materielle partikler med entydige egenskaper, m.a.o. det man i filosofien kaller materialisme. Det var denne reduksjonistisk-materialistiske fortolkningen som fungerte som et bindeledd mellom vår verden og fysikkens mikroverden av partikler, og som på denne måten ga verdensbildet vårt mening.

Men som Jon gjør oppmerksom på over (det er oppmuntrende at i det minste én annen person i tråden fatter hva jeg snakker om), er det ikke lenger mulig å si at verden kan reduseres til partikler som spretter rundt og støter inn i hverandre på samme måte som biljardkuler, og på denne måten forårsaker vår makrovirkelighet. Det er ikke engang mulig å si at de fenomenene fysikken beskjeftiger seg med overhodet er virkelige i noen egentlig forstand, ettersom de ikke er i besittelse av egenskaper før vi foretar målinger.

Selve fundamentet for den gamle måten å forstå verden på har derfor smuldret opp gjennom fingrene på fysikerne, kvantepartikler har blitt spøkelsespartikler; mistet sin ontologiske status. Det er derfor kvantemekanikken uten en metafysisk overbygning ikke gir oss noe egentlig verdensbilde, og ikke kan betraktes som annet enn instrumentelle prosedyrer som bygger på abstraksjoner.

Jeg håper jeg med dette har gjort meg noenlunde forstått. Jeg anbefaler deg å konsultere en filosofisk ABC om kvantefysikk for å få de grunnleggende konseptene på plass, hvis du er interessert i å tenke mere over dem.


Jeg er ikke helt sikker på hvem du henvender deg til med uttalelsen om at det lønner seg å sette seg inn i det man skal diskutere. Enten forstår man kvantefysikken tilstrekkelig til å kunne si noe fornuftig om den i en diskusjon som denne, eller så gjør man det ikke, i hvilket tilfelle man ikke bør si noe; det er jeg enig i. Men har du ut i fra innleggene mine i denne tråden inntrykk av at jeg ikke har satt meg inn i kvantefysikken? Det synes jeg i så fall er merkelig, ettersom det for meg ser ut som om jeg er bortimot den eneste her som har sagt noe særlig fornuftig om den, men du må da bare arrestere meg hvis du mener noen av uttalelsene mine om teorien er feilaktige eller villedende.

Helt ærlig ser det for meg ut som om din kritikk av kvantemekanikken er basert på feil forventninger. Når jeg ikke tar deg i noen "feil" kan det like gjerne være fordi påstandene er så vage at det ikke finnes noen substans å ta deg for. Det er faktisk stor forskjell på å uttale seg uten feil og å uttale seg riktig. bare se på enkelte politikere.

Jeg kunne like gjerne bed de sette meg på plass, og siden jeg er fullstendig klar over at jeg kan ta feil innen dette fagområdet ville jeg sette pris på en presis påpekning av en feil ved en uttalelse. Vitenskap er tross alt basert på at noen tar feil og andre forklarer den på en konsis og etterprøvbar måte og jeg er belemret med en naturvitenskapelig, skeptisk grunnholdning.


Jeg har da på intet tidspunkt i denne tråden kritisert kvantemekanikken. Vennligt les det jeg har skrevet med en litt mere fintagget kam! Det eneste jeg har krisisert (for ørtende gang) er folks - spesielt skeptikeres - uvillighet til å undersøke og ta til seg dens konsekvenser for verdensbildet. Hvis du synes påstandene mine er vage (selv om man i virkeligheten kan finne klare påstander fra min side gjennom hele denne tråden), la meg ramse opp noen for deg her:

Kvantemekanikken:

- underminerer atomisme
- underminerer reduksjonistisk materialisme
- påviser eksistensen av akausale forbindelser mellom fenomener (ikke-lokalitet)
- åpner opp for muligheten av at alle prosesser i hele universet er instantant forbundet
- slører distinksjonen mellom måling/observasjon, subjekt/objekt (måleproblemet)
- åpner opp for muligheten av at menneskelig iakttagelse "kollapser bølgefunksjonen"

Det turde være innlysende at disse konsekvensene av den "nye" fysikken, åpner opp for et fullstendig annet verdensbilde enn det som var tilfellet under den klassiske.

Aha, etter dette innlegget skjønner jeg mer hva det er du mener! Og ser (kanskje) hva du vil fram til. Men jeg tror kanskje fremdeles du overdriver "Skeptikeres" problem med å ta inn over seg "den fulle" betydningen av kvantemekanikken? (hermetegnene er ment som en slags parafrasing, jeg tror kanskje flere på denne tråden snakker litt forbi hverandre? Jeg synes ihvertfall det er vanskelig å få ordentlig "tak" på problemstillingene som diskuteres..). Man havner kanskje litt tilbake på den diskusjonen som foregikk i en annen tråd, hva som er *egentlig* skepsis kontra metoden? Altså at "ontologisk skeptisisme" kontra "metodisk skeptisisme" kanskje brukes litt om hverandre?

Jeg mener at man helt fint kan kritisere f.eks. alternatives ukritiske bruk av kvantefysikkens begreper, uten å stille seg avvisende til at kvantemekanikk faktisk har noen implikasjoner (som kan være kontraintuitive) for vår virkelighetsoppfatning? Men at en "ontologisk" skeptisk tilnærming (mot ontologisk naturalisme) derimot kan være vanskelig å forfekte fordi kvantemekanikken har noen implikasjoner som kanskje gjør denne tilnærmingen for enkel?

Hmmm. Er det noen som skjønner hvor jeg vil eller har jeg bare krøllet meg inn i egne tankerekker her? hehe  ;D

Grønnkål

  • Gjest
Sv: Kvantemekanikkens Københavnerfortolkning - toppen av idioti
« Svar #121 på: 11. januar 2010, 11:25:34 »

Det turde være innlysende at disse konsekvensene av den "nye" fysikken, åpner opp for et fullstendig annet verdensbilde enn det som var tilfellet under den klassiske.


Det er nok her du mister meg (og kanskje fler) så lenge du ikke kommer med noen mer inngående forklaring på hva du mener, og kanskje det er her kravet til kunnskap kommer inn også. Kvantemekanikken har absolutt mer filosofiske sider som kan være interessante, og som nok har justert en del av vårt verdensbilde, men å si at det skal åpne for et "fullstendig annet verdensbilde" blir å trekke det for langt.

De tingene du peker på har absolutt sin relevans, men kanskje det faktum at begrensningene fremdeles er der, som energibevaring og lyshastigheten, gjør dem mindre betydningsfulle? Kanskje vi fremdeles ikke forstår nok om kvantemekanikken (den er jo ikke ferdig utviklet heller) og det er derfor disse tingene ser så rare ut? For min del virker dette som en drøm om et paradigmeskifte som ikke kom, og som gir oppblåste forventninger til halvforståtte teorier.

Så i stedet for å klage på at ingen forstår deg vil jeg gjerne vite hvillket totalt annet verdensbilde det er du ser, eller ønsker at vi skal finne? Som skeptiker mener jeg jo at sterke påstander krever sterke argumenter.


Dette er ikke noe forsøk på arroganse fra min side, men hvis du ikke er i stand til å forstå at atomisme og materialisme innebærer en fullstendig annen type virkelighet enn en der verdens grunnleggende egenskaper ikke er determinerte før noe/noen interagerer med/måler/observerer disse, der alle prosesser i hele universet er ikke-lokalt sammenfiltrede med alle andre, og der man ikke har noen prinsipiell måte å avgjøre hvor man skal sette distinksjonen mellom måling/observasjon og subjekt/objekt, tror jeg først og fremst årsaken til dette er at du trenger et introduksjonskurs i filosofisk tankegang, snarere enn at postene mine er mangelfulle.

Jeg kan ikke sette meg ned og skrive en hel introdukjon om materialisme kontra andre metafysiske teorier, der jeg påviser forskjellene og implikasjonene mellom dem, og knytter disse opp til kvantefysikken. Man er nødt til å forutsette at ens meddebattanter er i besittelse av et minstemål av viten mht. det man diskuterer, hvis ikke debatten skal bli annet enn et langt foredrag fra min side, hvilket jeg forøvrig ikke har tid til.

Det er ikke mulig å spesifisere presis hva det nye verdensbildet kvantemekanikken åpner opp for kan si oss om hva som er mulig og umulig, kun at det er fullstendig annerledes, og at det tillater et mye større spillerom for ulike måter å betrakte verden på enn hva tilfellet var under den klassiske perioden.


« Siste redigering: 11. januar 2010, 11:41:28 av Grønnkål »

Grønnkål

  • Gjest
Sv: Kvantemekanikkens Københavnerfortolkning - toppen av idioti
« Svar #122 på: 11. januar 2010, 11:29:25 »
Aha, etter dette innlegget skjønner jeg mer hva det er du mener! Og ser (kanskje) hva du vil fram til. Men jeg tror kanskje fremdeles du overdriver "Skeptikeres" problem med å ta inn over seg "den fulle" betydningen av kvantemekanikken? (hermetegnene er ment som en slags parafrasing, jeg tror kanskje flere på denne tråden snakker litt forbi hverandre? Jeg synes ihvertfall det er vanskelig å få ordentlig "tak" på problemstillingene som diskuteres..). Man havner kanskje litt tilbake på den diskusjonen som foregikk i en annen tråd, hva som er *egentlig* skepsis kontra metoden? Altså at "ontologisk skeptisisme" kontra "metodisk skeptisisme" kanskje brukes litt om hverandre?

Jeg mener at man helt fint kan kritisere f.eks. alternatives ukritiske bruk av kvantefysikkens begreper, uten å stille seg avvisende til at kvantemekanikk faktisk har noen implikasjoner (som kan være kontraintuitive) for vår virkelighetsoppfatning? Men at en "ontologisk" skeptisk tilnærming (mot ontologisk naturalisme) derimot kan være vanskelig å forfekte fordi kvantemekanikken har noen implikasjoner som kanskje gjør denne tilnærmingen for enkel?

Hmmm. Er det noen som skjønner hvor jeg vil eller har jeg bare krøllet meg inn i egne tankerekker her? hehe  ;D


Hyggelig at du forsto noe av det jeg skrev. Jeg har ingenting i mot skeptikeres kritikk av en del New Ageres ukritiske bruk av kvantefysikkens begreper som f.eks. "kvantemedisin" (eller andre alternative kvakksalver-"vitenskaper" som homøpati, rompologi, auralesning osv., for den saks skyld.) Utlogget DagT

  • Innlegg: 925
Sv: Kvantemekanikkens Københavnerfortolkning - toppen av idioti
« Svar #123 på: 11. januar 2010, 13:28:59 »

Det turde være innlysende at disse konsekvensene av den "nye" fysikken, åpner opp for et fullstendig annet verdensbilde enn det som var tilfellet under den klassiske.


Det er nok her du mister meg (og kanskje fler) så lenge du ikke kommer med noen mer inngående forklaring på hva du mener, og kanskje det er her kravet til kunnskap kommer inn også. Kvantemekanikken har absolutt mer filosofiske sider som kan være interessante, og som nok har justert en del av vårt verdensbilde, men å si at det skal åpne for et "fullstendig annet verdensbilde" blir å trekke det for langt.

De tingene du peker på har absolutt sin relevans, men kanskje det faktum at begrensningene fremdeles er der, som energibevaring og lyshastigheten, gjør dem mindre betydningsfulle? Kanskje vi fremdeles ikke forstår nok om kvantemekanikken (den er jo ikke ferdig utviklet heller) og det er derfor disse tingene ser så rare ut? For min del virker dette som en drøm om et paradigmeskifte som ikke kom, og som gir oppblåste forventninger til halvforståtte teorier.

Så i stedet for å klage på at ingen forstår deg vil jeg gjerne vite hvillket totalt annet verdensbilde det er du ser, eller ønsker at vi skal finne? Som skeptiker mener jeg jo at sterke påstander krever sterke argumenter.


Dette er ikke noe forsøk på arroganse fra min side, men hvis du ikke er i stand til å forstå at atomisme og materialisme innebærer en fullstendig annen type virkelighet enn en der verdens grunnleggende egenskaper ikke er determinerte før noe/noen interagerer med/måler/observerer disse, der alle prosesser i hele universet er ikke-lokalt sammenfiltrede med alle andre, og der man ikke har noen prinsipiell måte å avgjøre hvor man skal sette distinksjonen mellom måling/observasjon og subjekt/objekt, tror jeg først og fremst årsaken til dette er at du trenger et introduksjonskurs i filosofisk tankegang, snarere enn at postene mine er mangelfulle.

Jeg kan ikke sette meg ned og skrive en hel introdukjon om materialisme kontra andre metafysiske teorier, der jeg påviser forskjellene og implikasjonene mellom dem, og knytter disse opp til kvantefysikken. Man er nødt til å forutsette at ens meddebattanter er i besittelse av et minstemål av viten mht. det man diskuterer, hvis ikke debatten skal bli annet enn et langt foredrag fra min side, hvilket jeg forøvrig ikke har tid til.

Det er ikke mulig å spesifisere presis hva det nye verdensbildet kvantemekanikken åpner opp for kan si oss om hva som er mulig og umulig, kun at det er fullstendig annerledes, og at det tillater et mye større spillerom for ulike måter å betrakte verden på enn hva tilfellet var under den klassiske perioden.

Hehe, ikke noe forsøk på arroganse, men... ::)

Les hva jeg skriver. Selvsagt gir kvantemekanikken rom for andre tolkninger, men som KariA tror jeg du overdriver betydningen av den. Kvantemekanikken har ikke kastet den klassiske fysikken av banen, den har nyansert den. Nyanseringen har vært overraskende, og på noen måter spektakulær, men hovedtrekkene er stort sett de samme.

Siden du ikke vil konkretisere kan jeg bare si at vi har ingen momentan informasjonsoverføring over lange avstander, vi har ingen ormehullsreiser til fjerne galakser, vi har ingen uendelige energiressurser som kan kanaliseres gjennom hodene våre, det finnes ingen bøker der ute med ferdig nedskrevne endelige sannheter eller kontakter med høyere bevisstheter. At verden er lenget sammen har vi visst så lenge vi har sett gravitasjonskreftene strekke seg gjennom universet, og det bør ikke overraske oss at dette kan ha flere sider. Det mest spennende for min del er at vi begynner å se grensene for hva vi kan vite sikkert, vi ser at vi påvirker det vi ser på og forstyrrer det vi observerer. På den annen side bør det ikke være en veldig overraskende ting det heller. Bare se for deg en journalist som prøver å være tilstede uten å påvirke situasjonen han observerer. Går han nær nok får han det ikke til.


Utlogget Yngve B

  • Innlegg: 402
Sv: Kvantemekanikkens Københavnerfortolkning - toppen av idioti
« Svar #124 på: 11. januar 2010, 14:08:01 »
Vet ikke om disse har blitt referert til tidligere, men kan kanskje være interessant:

http://en.wikipedia.org/wiki/Interpretation_of_quantum_mechanics
http://www.hedweb.com/everett/everett.htm
Quod gratis asseritur, gratis negatur.

Grønnkål

  • Gjest
Sv: Kvantemekanikkens Københavnerfortolkning - toppen av idioti
« Svar #125 på: 11. januar 2010, 21:19:58 »
Hehe, ikke noe forsøk på arroganse, men... ::)

Les hva jeg skriver. Selvsagt gir kvantemekanikken rom for andre tolkninger, men som KariA tror jeg du overdriver betydningen av den.

La oss sammenstille to av de viktigste implikasjonene i de to teoriene:

Klassisk fysikk:

- verden består av lokaliserte materielle punktpartikler med veldefinerte egenskaper, som utgjør verdens byggestener, på samme måte som f.eks. de enkelte klossene i Lego utgjør et Legohus
- forbindelser i universet er kausale forbindelser, dvs. endringer foregår via mekaniske skubb/trekk-påvirkninger mellom fysiske veldefinerte materielle legemer som berører hverandre i romtiden

Den nærliggende måten å se universet på i lys av dette, er som et enormt mekanisk "urverk" bestående av bittesmå fysiske legemer (atomer) som trekker og skyver på hverandre, m.a.o. materialisme.

Kvantefysikk:

- verden består av ubestemte fenomener som ikke er i besittelse av egenskaper før noen måler/observerer dem
- hele universet er ikke-lokalt (instantant) forbundet gjennom sammenfiltring (forutsatt at alt som eksisterer på et tidspunkt var i kontakt med alt annet som f.eks. i Big Bang-teorien)

Her er reduksjonistisk materialisme en umulighet, ettersom verdens grunnleggende fenomener overhodet ikke kan sies å være "byggestener" i noen mekanistisk forstand. Overgangen til kvantemekanikken er kanskje det største paradigmeskiftet i vitenskapshistorien, og betydningen kan nærmest ikke overdrives. I tillegg er dette bare én av de mange radikale konsekvensene av den nye fysikken.

Kvantemekanikken har ikke kastet den klassiske fysikken av banen, den har nyansert den. Nyanseringen har vært overraskende, og på noen måter spektakulær, men hovedtrekkene er stort sett de samme.

Du kaller altså det skiftet jeg har beskrevet over (og i en drøss andre innlegg i tråden) for en "nyansering" av den gamle teorien, og at "hovedtrekkene er de samme" når implikasjonene av de to teoriene er diametralt motsatte. Du mener kanskje også at overgangen fra et kontinuerlig til et diskontinuerlig univers er en nyansering, eller for å bruke en analogi: at en plutselig overgang fra hvitt til svart også er det? Alle er selvsagt berettiget til å ha en mening, men hvorvidt denne meningen henger på greip er en annen sak.

Det er riktig at kvantemekanikken ikke har forkastet klassisk fysikk, men den siste kan kun anskues som et spesialtilfelle av den første, nemlig i de tilfellene der man beskjeftiger seg med kalkulasjon av oppførselen til systemer som er store nok til at kvanteeffektene er for små til å spille noen nevneverdig rolle for resultatet.

Forøvrig er det uvesentlig hvor små kvanteeffektene er mht. de implikasjonene for verdensbildet jeg har nevnt i tråden, ettersom bare det faktum at de faktisk er der, endrer alt (slik Jon har påpekte tidligere i tråden.)

Siden du ikke vil konkretisere kan jeg bare si at vi har ingen momentan informasjonsoverføring over lange avstander, vi har ingen ormehullsreiser til fjerne galakser, vi har ingen uendelige energiressurser som kan kanaliseres gjennom hodene våre, det finnes ingen bøker der ute med ferdig nedskrevne endelige sannheter eller kontakter med høyere bevisstheter.

For å gjenta: Det spiller ingen rolle om man ikke har kunnet overføre informasjon ad ikke-lokal vei, eller om dette ikke skulle være mulig i det hele tatt, ettersom den eksperimentelle påvisningen av ikke-lokalitet mellom partikler, nettopp har de dyptgående konsekvensene jeg har snakket om ovenfor.

At verden er lenget sammen har vi visst så lenge vi har sett gravitasjonskreftene strekke seg gjennom universet, og det bør ikke overraske oss at dette kan ha flere sider.

Sammenlikningen din mellom gravitasjonskreftene i universet og den enheten man kan observere ved sammenfiltring mellom partikler, er såpass tullete at den ikke er verdt å kommentere ytterligere (forøvrig eksisterer det i følge den generelle relativitetsteorien ingen "gravitasjonskrefter", kun krumning av romtiden.)

Det mest spennende for min del er at vi begynner å se grensene for hva vi kan vite sikkert, vi ser at vi påvirker det vi ser på og forstyrrer det vi observerer. På den annen side bør det ikke være en veldig overraskende ting det heller. Bare se for deg en journalist som prøver å være tilstede uten å påvirke situasjonen han observerer. Går han nær nok får han det ikke til.

Sammenlikningen mellom en journalist og den situasjonen han observerer, og en fysiker og det fenomenet han observerer, kan vel fungere som en grei overfladisk analogi, men å bruke denne til å konkludere med at det ikke burde være overraskende at observasjon påvirker kvantepartikler, er vel å dra denne analogien lengre enn den kan tåle.Utlogget DagT

  • Innlegg: 925
Sv: Kvantemekanikkens Københavnerfortolkning - toppen av idioti
« Svar #126 på: 11. januar 2010, 22:32:21 »
Kvantemekanikken har ikke kastet den klassiske fysikken av banen, den har nyansert den. Nyanseringen har vært overraskende, og på noen måter spektakulær, men hovedtrekkene er stort sett de samme.

Du kaller altså det skiftet jeg har beskrevet over (og i en drøss andre innlegg i tråden) for en "nyansering" av den gamle teorien, og at "hovedtrekkene er de samme" når implikasjonene av de to teoriene er diametralt motsatte. Du mener kanskje også at overgangen fra et kontinuerlig til et diskontinuerlig univers er en nyansering, eller for å bruke en analogi: at en plutselig overgang fra hvitt til svart også er det? Alle er selvsagt berettiget til å ha en mening, men hvorvidt denne meningen henger på greip er en annen sak.

En undersøkelse nylig tyder på at universet (det vil si det du kan kalle "rom-dimensjonene") ikke er kvantisert. Jeg har dessverre ikke referansen siden jeg fikk det med meg på radioen, men den undersøkelsen synes jeg er spennende og peker litt motsatt av hva du vil frem til.

Det er riktig at kvantemekanikken ikke har forkastet klassisk fysikk, men den siste kan kun anskues som et spesialtilfelle av den første, nemlig i de tilfellene der man beskjeftiger seg med kalkulasjon av oppførselen til systemer som er store nok til at kvanteeffektene er for små til å spille noen nevneverdig rolle for resultatet.

Forøvrig er det uvesentlig hvor små kvanteeffektene er mht. de implikasjonene for verdensbildet jeg har nevnt i tråden, ettersom bare det faktum at de faktisk er der, endrer alt (slik Jon har påpekte tidligere i tråden.)

Jeg synes bare jeg har sett vage antydninger om disse implikasjonene.

Siden du ikke vil konkretisere kan jeg bare si at vi har ingen momentan informasjonsoverføring over lange avstander, vi har ingen ormehullsreiser til fjerne galakser, vi har ingen uendelige energiressurser som kan kanaliseres gjennom hodene våre, det finnes ingen bøker der ute med ferdig nedskrevne endelige sannheter eller kontakter med høyere bevisstheter.

For å gjenta: Det spiller ingen rolle om man ikke har kunnet overføre informasjon ad ikke-lokal vei, eller om dette ikke skulle være mulig i det hele tatt, ettersom den eksperimentelle påvisningen av ikke-lokalitet mellom partikler, nettopp har de dyptgående konsekvensene jeg har snakket om ovenfor.

Jeg er sikkert treg (eller tråden er for lang for meg), men hvilke dyptgående konsekvenser er det du snakker om?

At verden er lenget sammen har vi visst så lenge vi har sett gravitasjonskreftene strekke seg gjennom universet, og det bør ikke overraske oss at dette kan ha flere sider.

Sammenlikningen din mellom gravitasjonskreftene i universet og den enheten man kan observere ved sammenfiltring mellom partikler, er såpass tullete at den ikke er verdt å kommentere ytterligere (forøvrig eksisterer det i følge den generelle relativitetsteorien ingen "gravitasjonskrefter", kun krumning av romtiden.)

Kommentaren din om den generelle relativitetsteorien er såpass tullete at den ikke er verd å kommentere den ytterligere (men det er ikke den vi snakker om her).

Det mest spennende for min del er at vi begynner å se grensene for hva vi kan vite sikkert, vi ser at vi påvirker det vi ser på og forstyrrer det vi observerer. På den annen side bør det ikke være en veldig overraskende ting det heller. Bare se for deg en journalist som prøver å være tilstede uten å påvirke situasjonen han observerer. Går han nær nok får han det ikke til.

Sammenlikningen mellom en journalist og den situasjonen han observerer, og en fysiker og det fenomenet han observerer, kan vel fungere som en grei overfladisk analogi, men å bruke denne til å konkludere med at det ikke burde være overraskende at observasjon påvirker kvantepartikler, er vel å dra denne analogien lengre enn den kan tåle.

Hehe, joda analogien var overfladisk, alle analogier er det på et eller annet nivå, men jeg sitter med en fristelse å følge din taktikk, nemlig å kritisere fremfor å legge frem eget syn.

Utlogget Jon

  • Innlegg: 1.207
Sv: Kvantemekanikkens Københavnerfortolkning - toppen av idioti
« Svar #127 på: 11. januar 2010, 23:46:33 »
En undersøkelse nylig tyder på at universet (det vil si det du kan kalle "rom-dimensjonene") ikke er kvantisert. Jeg har dessverre ikke referansen siden jeg fikk det med meg på radioen, men den undersøkelsen synes jeg er spennende og peker litt motsatt av hva du vil frem til.

Du tenker nok på målingene av lyshastighet for lys av forskjellige frekvenser fra kvasarer? Disse målingene (som desverre ikke fant noen forskjell) ga en øvre grense for hvor forskjellig lyshastigheten eventuelt kan være for forskjellige frekvenser, noe som muligens utelukker noen av modellene som genererer et kvantifisert rom (det er jeg usikker på), men i hvert fall langt ifra alle og ikke de mest kjente.

Jeg ser ikke hvordan det skal være teknisk mulig å lage en konsistent teori som genererer et kontinuelig rom og som stemmer med observasjoner. Jeg har i hvert fall ikke hørt om noen sånn teori.

Og forresten - ikke noe av dette peker på det motsatte av det Grønnkålen skrev, han forklarer bare fakta om kvantefysikk.

Grønnkål

  • Gjest
Sv: Kvantemekanikkens Københavnerfortolkning - toppen av idioti
« Svar #128 på: 12. januar 2010, 08:13:33 »
En undersøkelse nylig tyder på at universet (det vil si det du kan kalle "rom-dimensjonene") ikke er kvantisert. Jeg har dessverre ikke referansen siden jeg fikk det med meg på radioen, men den undersøkelsen synes jeg er spennende og peker litt motsatt av hva du vil frem til.

Beklager, men en "nylig undersøkelse" om universet som du en eller annen gang har hørt på radioen, og som du ikke engang kan presentere innholdet av, teller ikke som noe gyldig argument.

Jeg synes bare jeg har sett vage antydninger om disse implikasjonene.

Ja du synes vel det. Her har du for n-te gang noen av implikasjonene jeg ettertrykkelig har fremsatt (limt inn fra et av innleggene mine lenger oppe i tråden):

Kvantemekanikken:

- underminerer atomisme
- underminerer reduksjonistisk materialisme
- påviser eksistensen av akausale forbindelser mellom fenomener (ikke-lokalitet)
- åpner opp for muligheten av at alle prosesser i hele universet er instantant forbundet
- slører distinksjonen mellom måling/observasjon, subjekt/objekt (måleproblemet)
- åpner opp for muligheten av at menneskelig iakttagelse "kollapser bølgefunksjonen"

Dette er altså vage antydninger? Goddag mann økseskaft.

Jeg er sikkert treg (eller tråden er for lang for meg), men hvilke dyptgående konsekvenser er det du snakker om?

De konsekvensene jeg nå har brukt temmelig mange innlegg på å forsøke og forklare deg (se over.) Men ta det med ro, bare fortsett å gjenta igjen og igjen påstanden om at jeg ikke bruker tid på å forklare hva jeg mener, eller fremlegge konsekvensene av det jeg hevder, så klarer du sikkert omsider å overbevise noen lesere av denne tråden som ikke forstår kvantefysikk, om at jeg bare prater tull.

Kommentaren din om den generelle relativitetsteorien er såpass tullete at den ikke er verd å kommentere den ytterligere (men det er ikke den vi snakker om her).

Nei, vi snakker ikke om den generelle relativitetsteorien, men det var du selv som bragte analogien mellom gravitasjonskrefter og ikke-lokal sammenfiltring på banen i forbindelse med tanken om enhet i universet, og siden du hevder jeg farer med tull her, la meg sitere fra Wikipedia om generell relativitet:

"Phenomena that in classical mechanics are ascribed to the action of the force of gravity (such as free-fall, orbital motion, and spacecraft trajectories), correspond to inertial motion within a curved geometry of spacetime in general relativity; there is no gravitational force deflecting objects from their natural, straight paths. Instead, gravity corresponds to changes in the properties of space and time, which in turn changes the straightest-possible paths that objects will naturally follow. The curvature is, in turn, caused by the energy-momentum of matter. Paraphrasing the relativist John Archibald Wheeler, spacetime tells matter how to move; matter tells spacetime how to curve." (http://en.wikipedia.org/wiki/General_relativity)

Ifølge GR er det krumningen i rumtids-geometrien som forårsaker gravitasjon, ikke "gravitasjonskrefter", som er en foreldet idé fra den newtonianske fysikken.

Hehe, joda analogien var overfladisk, alle analogier er det på et eller annet nivå, men jeg sitter med en fristelse å følge din taktikk, nemlig å kritisere fremfor å legge frem eget syn.

Hvis du etter alle de temmelig detaljerte forklaringene jeg har presentert i tråden fortsatt kan hevde at jeg at jeg ikke har lagt frem mitt eget syn på saken, er det nok ikke så mye mere jeg kan gjøre for deg. Denne "diskusjonen" har nå degenerert til lite annet enn polemisering og pølsevev, så jeg overlater (sikkert til din store lettelse) arenaen til deg: knock yourself out. Det får så bli opp til de mere oppegående leserne av tråden å gjøre seg opp en mening. Over og ut.Utlogget DagT

  • Innlegg: 925
Sv: Kvantemekanikkens Københavnerfortolkning - toppen av idioti
« Svar #129 på: 12. januar 2010, 09:19:14 »
En undersøkelse nylig tyder på at universet (det vil si det du kan kalle "rom-dimensjonene") ikke er kvantisert. Jeg har dessverre ikke referansen siden jeg fikk det med meg på radioen, men den undersøkelsen synes jeg er spennende og peker litt motsatt av hva du vil frem til.


Du tenker nok på målingene av lyshastighet for lys av forskjellige frekvenser fra kvasarer? Disse målingene (som desverre ikke fant noen forskjell) ga en øvre grense for hvor forskjellig lyshastigheten eventuelt kan være for forskjellige frekvenser, noe som muligens utelukker noen av modellene som genererer et kvantifisert rom (det er jeg usikker på), men i hvert fall langt ifra alle og ikke de mest kjente.

Jeg ser ikke hvordan det skal være teknisk mulig å lage en konsistent teori som genererer et kontinuelig rom og som stemmer med observasjoner. Jeg har i hvert fall ikke hørt om noen sånn teori.

Og forresten - ikke noe av dette peker på det motsatte av det Grønnkålen skrev, han forklarer bare fakta om kvantefysikk.Du har rett
http://www.newscientist.com/article/dn18068-universes-quantum-speed-bumps-no-obstacle-for-light.html

Men når det gjelder grønnkålens skrifter er det riktig at at han stort sett bare beskriver fakta om kvantefysikk (med unntak av at universet altså ikke nødvendigvis er helt kvantisert), men det er også tydelig at han legger noe mer i det. Det er dette jeg gjerne skulle visst mer om.