Skrevet av Emne: Hva er et lukket trossamfunn?  (Lest 3535 ganger)

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

Utlogget bjafosse

 • Innlegg: 143
Hva er et lukket trossamfunn?
« på: 05. januar 2016, 21:49:30 »
Stadig brukes ord som "sekt" eller "lukket trossamfunn" for å beskrive religiøse grupperinger. Begge begrepene har en klar negativ ladning. Ordet "sekt" betyr opprinnelig en gruppering som har skilt seg ut fra mengden, i praksis fra mainstreem retning innen religionen, men i dagligtale har det en ladet betydning som mer minner om det engelske ordet "cult".

Men hva er egentlig definisjonen på et "lukket trossamfunn"?
Trossamfunn vet nok alle hva er, men hva vil det si at det er lukket? Finnes det noen faglige kriterier for hva som kan karakteriseres som et lukket trossamfunn?

Når det snakkes om lukkede behandlingsinstitusjoner eller lukkede asylmottak, betyr det normalt at pasienten/asylanten er fysisk avskåret fra å oppsøke verden utenfor. Tilsvarende har man i kriminalomsorgen åpen soning og lukket soning. Er dette en analogi som er overførbar til begrepet "lukket trossamfunn"?

Hva er det i så fall som er lukket?
- gudstjenester/møter?
- regnskap og medlemstall?
- hemmelige ritualer eller tekster/læresetninger som bare innvidde får tilgang til?

Eller er det utstøtelsespraksis som gir grunnlag for definisjon av "lukkethet"? F.eks. at medlemmene nektes sosial omgang med familiemedlemmer utenfor trossamfunnet. Er det andre måter et trossamfunn kan prøve å kontrollere medlemmenes levevis, økonomi eller tankesett som gjør at det er lukket?

Er det kanskje måten trossamfunnet organiseres og ledes på? Kan man kalle et trossamfunn for lukket dersom ledelsen regnes som ufeilbarlig eller medlemmene ikke har noen mulighet til å påvirke avgjørelser?

Og kan et trossamfunns lære ha noe å si for hvorvidt det skal regnes for å være lukket eller ikke?

Til slutt: Hva er et "åpent trossamfunn", dvs. hva kjennetegner er trossamfunn som ikke er lukket? Finnes det noen gode eksempler på "åpne trossamfunn"?

Utlogget Marquis

 • Innlegg: 1.253
 • Deus Ex Nihilo
Sv: Hva er et lukket trossamfunn?
« Svar #1 på: 06. januar 2016, 09:19:49 »
Church of Satan er et svært "lukket trossamfunn" (selv om begrepet "tro" ikke er relevant for satanister er det så absolutt en religion, eller kanskje snarere en antireligion, og jeg oppfatter det derfor som et gyldig eksempel på det TS formodentlig spør om). Årsaken til dette er at du ikke ønskes velkommen, snarere tvert imot (noe begrepet "satanisme" i og for seg er et -- humoristisk -- hint til). CoS ønsker seg ikke "mange medlemmer" og misjonerer ikke for sin sak (i den grad det finnes noen "sak").

Den motsatte ytterlighet er f.eks. Den norske Kirke (Statskirken i Norge) som ikke bare åpent tar imot og ønsker velkommen hvem det skal være men som også regnes som din "default" religion dersom du er norsk statsborger. Du behøver ikke engang å være praktiserende kristen (hva nå enn det måtte bety, formodentlig minimum det at du tror på Gud Faderen, Jesus Sønnen og Den Hellige Ånd, dvs. treenigheten og trosbekjennelsen). Alle virkelig STORE religioner bedriver rekruttering og spredning av sitt mer eller mindre åndfulle budskap... og må således regnes som åpne, lik støvsugeren er åpen for alt du finner på gulvet. Her handler det jo ikke minst om at kjøttvekta avgjør størrelsen på statsstøtten, og dermed hvor gilde kjoler presteskapet kan drapere seg i når de skal gjøre seg fine for Herren sin.

Utlogget Asbjørn Dyrendal

 • Administrator
 • Innlegg: 1.294
  • Skepsisbloggen
Sv: Hva er et lukket trossamfunn?
« Svar #2 på: 06. januar 2016, 16:56:55 »
Hva er det i så fall som er lukket?
- gudstjenester/møter?
- regnskap og medlemstall?
- hemmelige ritualer eller tekster/læresetninger som bare innvidde får tilgang til?

Eller er det utstøtelsespraksis som gir grunnlag for definisjon av "lukkethet"? F.eks. at medlemmene nektes sosial omgang med familiemedlemmer utenfor trossamfunnet. Er det andre måter et trossamfunn kan prøve å kontrollere medlemmenes levevis, økonomi eller tankesett som gjør at det er lukket?

Er det kanskje måten trossamfunnet organiseres og ledes på? Kan man kalle et trossamfunn for lukket dersom ledelsen regnes som ufeilbarlig eller medlemmene ikke har noen mulighet til å påvirke avgjørelser?

Og kan et trossamfunns lære ha noe å si for hvorvidt det skal regnes for å være lukket eller ikke?

Veldig mange gode poeng innbakt i spørsmålene, og svaret er vel -ut fra vanlig fag og mediebruk et slags "ja, en kombinasjon av flere av disse, men de tre øverste er ikke noe videre viktige".

Jeg innbiller meg, uten å sjekke, at "lukkede trossamfunn" er en eufemisme som er tatt i bruk for å unngå "sekt", analogt til "high demand religion", med spenning mot øvrig samfunn som et vesentlig element. Der kommer de andre elementene dine inn.

CoS er (til Marquis) "lukket" på en nokså annerledes måte, mens mottypen ganske riktig er organisasjoner av typen DnK.

Men som sagt: uten å spa meg opp igjen i den delen av litteraturen for å sjekke om det er viktige skifter eller nyanser i språkbruk jeg har glemt. (Mye morsommere å lese Gorightly om Kerry Thornley ...)

Utlogget bjafosse

 • Innlegg: 143
Sv: Hva er et lukket trossamfunn?
« Svar #3 på: 10. januar 2016, 22:01:14 »
Her er en fersk artikkel i media hvor trossamfunnet Samfundet beskrives som "et av Norges mest lukkede kristne samfunn" uten at det forklares nærmere:

Fra kristen bevegelse til Islam

Her nevnes det imidlertid at disse har sine egne barne- og ungdomsskoler. Kan det være et kriterie for å kunne karakteriseres som "lukket"?

Utlogget kingvald

 • Innlegg: 1.917
Sv: Hva er et lukket trossamfunn?
« Svar #4 på: 10. januar 2016, 22:38:37 »
Jeg søkte litt, og fant denne: Gløtt inn i ett av de mest lukkede samfunn

Det ser ut som om de er litt mer enn egen skole som ligger til grunn for definisjonen.

Ellers så er ikke denne sekten alene. Det finnes bla. en utbrytergruppe etter en splittelse, Det Almindelige Samfund, hvorfra så enda en gruppe ble splittet ut, Det Almindelige Lutherske Samfund.

Videre har vi slike som Guds Menighet, og mange andre.

Et viktig kriterium for å være et lukket trossamfunn er vel å være overbevist om at de, og kun de, har selve SANNHETEN!!!!! Noe som så lett kan føre til splittelser, og nye splittelser osv. (Godt illustrert av Sir Terry, som i Carpe Jugulum gir oss Mightily Oats, som opplever religiøs splittelse hos seg selv.)

Kjell Ingvaldsen

Utlogget bjafosse

 • Innlegg: 143
Sv: Hva er et lukket trossamfunn?
« Svar #5 på: 11. januar 2016, 12:51:10 »
Et viktig kriterium for å være et lukket trossamfunn er vel å være overbevist om at de, og kun de, har selve SANNHETEN!!!!!

Det er mulig dette er en utbredt oppfatning, men for meg gir det liten mening. Alle kristne forsamlinger vil naturlig nok mene at det er de som tolker Bibelen korrekt, og alle muslimske fraksjoner (inkl. IS) mener også at deres tolkning av Koranen er den riktige. Det er selvsagt nyanser her i forhold til hvor vidtrekkende disse "sannhetene" kan være i forhold til å trumfe vitenskap, lovverk og menneskerettigheter, men retten til å mene at ens eget livssyn er det ultimate er en naturlig del av trosfriheten. På samme måte har ethvert politisk parti lov til å mene at deres syn på GMO, klima, innvandring etc. er "sannheten", uten at det skulle falle oss inn å karakterisere dem som "lukkede politiske partier".

Utlogget kingvald

 • Innlegg: 1.917
Sv: Hva er et lukket trossamfunn?
« Svar #6 på: 11. januar 2016, 17:03:25 »
Nå var det "kun de" som var det avgjørende. Jeg burde kanskje ha uthevet det for å betone poenget, beklager.

Nå tror jeg at f.eks. Den Norske Kirke anser at slike som Samfundet, Guds Menighet, Den Katolske Kirke osv. alle i store trekk "har sannheten", men bommer på noen mindre, dog viktige, detaljer. Ergo et "åpent trossamfunn". På meg så virker det som om Samfundet, derimot, anser at alle utenfor Samfundet "er helt på jordet", og derfor bør unngås. Altså er lukket.

Kjell Ingvaldsen

Utlogget bjafosse

 • Innlegg: 143
Sv: Hva er et lukket trossamfunn?
« Svar #7 på: 12. januar 2016, 12:49:34 »
Nå var det "kun de" som var det avgjørende. Jeg burde kanskje ha uthevet det for å betone poenget, beklager.

Nå tror jeg at f.eks. Den Norske Kirke anser at slike som Samfundet, Guds Menighet, Den Katolske Kirke osv. alle i store trekk "har sannheten", men bommer på noen mindre, dog viktige, detaljer. Ergo et "åpent trossamfunn". På meg så virker det som om Samfundet, derimot, anser at alle utenfor Samfundet "er helt på jordet", og derfor bør unngås. Altså er lukket.

Vi får håpe ditt utsagn om Den Norske Kirke er korrekt, men det har absolutt ikke alltid vært slik. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 1956 da jesuitt-paragrafen ble tatt opp til vurdering. Statskirken hadde da KrF til å tale sin sak i Stortinget, og utspillene fra kirkens støttespillere ble faktisk så vulgære at det svekket deres sak mer enn den styrket den. Det ble heldigvis tilstrekkelig til at de havnet i mindretall, dermed ble paragrafen fjernet til Statskirkens store forargelse. Det er heller ikke veldig lenge siden Den Katolske Kirke og Den Ortodokse Kirke opphevet den gjensidige bannlysingen som ble utlyst i høymiddelalderen.

Når du skriver at "de utenfor" bør unngås, så blir konteksten avgjørende. Selv om noen norske trossamfunn har egne skoler er det meg bekjent ingen som (i særlig grad) nekter sine medlemmer å ta del i samfunnet ellers. Jeg tror skepsisen først og fremst er relatert til å søke trosfellesskap med andre troende som har en annen lære, selv om de kanskje er enige om 90 %.

Utlogget kingvald

 • Innlegg: 1.917
Sv: Hva er et lukket trossamfunn?
« Svar #8 på: 14. januar 2016, 21:53:29 »
Nå er det flere norske kristne sekter som "advarer" mot samkvem med "verdslige". Som her: http://www.hjelpekilden.no/guds-menighet.html

Eller Samfundet, som i min lenke 10. januar beskrives å praktisere bannlysning. Og at de lærer at de bare skal ha nødvendig omgang med folk utenfor.

Mer allment kjent er jo Jehovas Vitners behandling av "frafalne".

Når det gjelder dine henvisninger, bjafosse, så kan uenigheten være ganske markant også mellom mer åpne trossamfunn. Men jeg tror ikke at motstanderne av opphevelse av jesuitt-paragrafen betraktet katolikker som "hedninger". Jeg tror de ble betraktet som "vilfarne" og/eller "villedede", men fortsatt som kristne.

I Samfundets lære så er det Samfundet, og bare Samfundet som er de troendes samfunn. Tilsvarende med Guds Menighet. Det er de, og bare de, som er Guds menighet.

Kjell Ingvaldsen

Utlogget MAC-hiavelli

 • Innlegg: 484
Sv: Hva er et lukket trossamfunn?
« Svar #9 på: 15. januar 2016, 00:48:17 »
jeg tror ikke at motstanderne av opphevelse av jesuitt-paragrafen betraktet katolikker som "hedninger". Jeg tror de ble betraktet som "vilfarne" og/eller "villedede", men fortsatt som kristne.

En av de flotteste tingene med internett er hvor raskt man kan bytte ut tro med kunnskap.
Det greieste er nok å se hva motstanderne av opphevelse egentlig sa. Som den kanskje mest profilerte og vokale motsanderen står Dr. Theol Olav Valen-Sendstad som blant annet utga publikasjonen:  Åpent brev til Norges storting 1954 : vil stortinget gi jesuitt-fascicmen sin moralske anerkjennelse?

Betegnende for strømningene innen norsk konservativ lutheranisme med hensyn til deres forhold til den katolske kirke, og i særlig grad jesuitter, er hans artikkelsamling "Moskva Rom".
Her beskrives kanskje den jevne troende som villfarne og vellmenende, men kirken og paven er antikrist personifisert med fangarmer som styrer verdensøkonomien og står bak tidens svøper som kommunisme og nazisme. Jesuittene er i dette narativet omformet til fanatiske stormtropper i kampen mellom det gode (protestantismen) og det onde (gjett hvem).

Jesuitterordenen har ikke vært forbudt fordi den er en religiøs orden, men fordi den er en temmelig ondartet religions-politisk kamporganisasjon, som står i tjeneste hos en religionspolitisk makt som gjør overhøyhetsfordringer av åndelig og politisk art gjellende overfor alle folk — nemlig den romerske pavemakt. Her ligger jesuitterspørsmålets virkelige kjerne.» Og «Disiplinen i ordenen bygger på den absolutte lydighetsplikt, den såkalte, "kadaverlydighet", og overvåkes gjennom et systematisk utbygd rapport- og angiver-system. Da alt av interesse for den katolske kirke skal innrapporteres, er generalen, potensielt allvitende". Man kjenner i nyere tid bare to liknende foreteelser: tyskernes ideologisk-politiske SS og Gestapo, og russernes ideologisk-politiske kommissærer og GPU, Hitler uttalte selv i sin tid at det var Macchiavelli og jesuittene som hadde vært hans politiske læremestre.

Velkjente toner for oss som koser oss litt med den kloakken som er moderne [les resirkulerte] konspirasjonsteorier.

Red.: Erstattet lenken til Bokhylla med "Varig lenke" oppgitt nederst til venstre på siden.
« Siste redigering: 15. januar 2016, 06:58:38 av Gnisten »

Utlogget kingvald

 • Innlegg: 1.917
Sv: Hva er et lukket trossamfunn?
« Svar #10 på: 15. januar 2016, 05:39:13 »
Jeg har ikke tid nå til å lese hele det åpne brevet, men jeg leste litt i det, og MAC-hiavellis sitering fra "Moskva-Rom". Slik jeg leser dette underbygger det mitt syn. Et klart flertall av biskoper og teologiske professorer gjenngis å ha støttet opphevelse av jesuittparagrafen. Ergo kan det ikke sies at Den Norske Kirke sies å være lukket som trossamfunn, ikke ovenfor katolikker som helhet, ikke en gang mot jesuitter.

Videre viser Valen-Sendstads argumentasjon at han ikke angriper den katolske kirke og troende katolikker som grunnleggende "ikke-kristen". Han angriper et enkelt katolsk lærepunkt, læren om paven som Guds Stedfortreder. Altså kan, slik jeg ser dette, heller ikke Valen-Sendstad sies å argumentere ut i fra synspunkter som kan defineres som dekket av begrepet "lukket trossamfunn".

Kjell Ingvaldsen

Utlogget kingvald

 • Innlegg: 1.917
Sv: Hva er et lukket trossamfunn?
« Svar #11 på: 16. januar 2016, 06:15:32 »
I Kristiansand har en religiøs leder kritisert feiring av bursdager etc. I den anledning sier byens ordfører, Harald Furre, at han vurderer å innkalle den aktuelle til et møte. Da lurer jeg på en ting: Er det vanlig at Kristiansands ordfører har møter med ledelsen for sekter som ikke feirer "allmenne" høytider? F.eks. ledelsen i Menigheten Samfundet, et trossamfunn vi har vært inne på her i tråden, som nekter medlemmene å feire 17. mai. Samfundet har jo en av sine utbredelseområder i Kristiansand med omegn.

Her er forresten lenke: http://www.dagbladet.no/2016/01/16/nyheter/integrering/jul/bursdag/innvandring/42775538/

Kjell Ingvaldsen