2

Skrevet av Emne: De tre store verdensproblemene  (Lest 2885 ganger)

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

Utlogget John E

 • Innlegg: 412
De tre store verdensproblemene
« på: 02. mai 2016, 07:36:53 »

Folk flest erkjenner i dag at menneskeheten står overfor to kritiske utfordringer, som allerede skaper problemer, og som vil forverre seg etter som tiden går. En av disse utfordringene, og det som får mest omtale er klimaforandringene som man med nokså stor sikkerhet nå kan konstatere er menneskeskapt og som fører til at temperaturen i store deler av verden øker, med de problemer dette medfører. Ingen nye løsninger på dette problemet vil bli foreslått i dette innlegget. 

Den andre utfordringen er befolkningsøkningen i verder, en økning som først og fremst vil gå ut over menneskene, med sult og kamp om plassen. Hvert menneske får mindre og mindre plass til rådighet og matproduksjonen vil ikke kunne holde tritt med behovet etter hvert som det blir flere munner å mette. Kina har forsøkt en løsning på dette problemet, en løsning som de burde ha fått mer anerkjennelse for enn hva de har fått.

I dette innlegget vil vi diskutere en ny løsning. Den vil ikke ha den uheldige siden at hvert ektepar bare kan ha et begrenset antall barn, fortrinnsvis ett barn slik som i Kina. Fordi dette vil kunne føles som et stort offer for enkelte ektepar, og er trolig bare mulig å gjennomføre i diktaturer. Løsningen som foreslås vil være slik at et ektepar kan ha så mange barn de ønsker, men allikevel vil løsningen garantert føre til at folketallet i verden vil gå ned hvis alle land følger forslaget. Forslaget går ut på at hver kvinne kan føde så mange guttebarn hun vil, men bare ett pikebarn. La oss følge en befolkningsgruppe på 800 000 mennesker med ca. 400.000 av hvert kjønn. Og la oss for enkelthets skyld anta at 100.000 av hvert kjønn er mellom 20 og 40 år og altså i forplantningsdyktig alder. Noen av de 100.000 kvinnene i denne aldersgruppen vil ikke få barn i det hele tatt, noen vil få bare guttebarn, så mindre enn 100.000 avkom av disse kvinnene vil være pikebarn. Og slik vil det fortsette, for hver tyveårsperiode vil det bli færre og færre kvinner og dette vil logisk føre til at folketallet minker. Og man kan fortsette med denne policyen til man har fått et stabilt folketall.

Så teoretisk er dette en sikker metode. Men det er selvfølgelig en del praktiske problemer forbundet med denne løsning. Å sørge for at det bare blir født ett pikebarn pr. kvinne er ikke noe stort problem. Man må bare sørge for at alle kvinner som blir gravide og som allerede har ett pikebarn må sjekke kjønnet til det neste barnet og hvis det er en pike så må fostret aborteres. Dette vil generelt ikke være et stort offer for den gravide, hun vil ikke ha fått noen følelsesmessige bindinger til fostret. (Og en eller gang i fremtiden vil vel en kvinne kunne velge kjønnet til barnet sitt på forhånd.) Det største problemet blir kanskje at det kan fort bli et overskudd av mannfolk som ikke finner seg ektefelle fordi det er for få kvinner. Men dette vil for det første øke verdien av kvinnene, noe de vil kunne bruke i kampen for likeverd mellom kjønnene, så her har kvinnene en mulighet til å ta igjen for all diskriminering gjennom tidene. Og det er ikke sikkert at det etter hvert blir noe stort overskudd av menn, for mødre vil skjønne at guttebarna de får vil få problemer med å bli gift og derfor vil det ikke være noe etterstrebelsesverdig å få mange guttebarn. Dermed oppnår man en enda raskere reduksjon av befolkningen enn man ville tro til å begynne med.

Selvfølgelig vil kirken gå sterkt i mot den slags manipulering med menneskeliv. Og dette vil kunne representere det største problemet. Men siden antall troende går jevnt nedover i alle fall i de mest utviklede landene, så vil man en dag komme til en tilstand hvor kirken har så liten makt over sinnene, moralen og politikken at dens motstand kan ignoreres. Forslaget vil sikkert også møte motstand fra ikke-kristne. Men dette kan skyldes at ideen er ny og uvant. På samme måte som man venner seg til kvinnelige prester, abort og likekjønnede ekteskap, så vil man trolig etter en tid venne seg til ideen med bare et pikebarn for hver kvinne. Man må også tenke på hva alternativet er: en overbefolket verden, med kamp om plassen og hungersnød.
 
Det tredje verdensproblemet skal vi ta for oss ved neste korsvei. I mellomtiden kan jo leseren forsøke å gjette på hva det tredje problemet er.

Utlogget Dupree

 • Innlegg: 81
Sv: De tre store verdensproblemene
« Svar #1 på: 02. mai 2016, 13:29:29 »
Religion? Det er selvsagt et problem at så mange bekjenner seg til religioner som forfekter at mennesket er skapningens herre, og har rett til å underlegge seg jorden. Tror man virkelig på dette, er det naturligvis ingen grunn til å ta hensyn til verken miljø, klima eller de andre artene som vi deler planeten med.

Og som om ikke det er nok, skal menneskene også oppfylle jorden ved å få så mange barn som mulig.

Ikke alle religioner forfekter slike ting. Det er neppe noen tilfeldighet at de delene av verden der kristendommen er den dominerende religionen har blitt mest "utviklet", har høyest forbruk, forurenser mest osv. Alt henger jo sammen.

Når det gjelder ditt forslag til befolkningskontroll er jeg sterkt i tvil om dette er fornuftig. Det vil utvilsomt virke. Det som bekymrer meg, er hva vil alle mannfolkene som ikke får seg noen dame finne på? Vi vet jo hva mannfolk finner på selv om de har dame(r), og jeg frykter at de ikke vil bli noe mindre voldelige og aggressive hvis det virkelig blir manko på damer. (Jeg mener ikke alle mannfolk, men dessverre ganske mange).  :-\

Jeg synes også å huske at "Peak Child" allerede er oppnådd, og at økningen i antall mennesker heretter for det meste vil skyldes at vi lever lenger ...

Et problem som jeg synes er viktig å få fram, er overforbruket vi har i vår del av verden. Vi shopper som gale, bytter ut ting som burde vart i årevis etter noen måneder fordi det har kommet nye utgaver på markedet, eller bare fordi noe annet har blitt moderne. Ting som burde holde i 20 år, går i stykker etter noen få år, fordi de er produsert for å ha kort levetid. Og produksjon og frakt av alle disse tingene belaster atmosfæren med utrolige mengder Co2.

Vi har også blitt bortskjemte med å alltid kunne ta bilen og dra dit vi vil, reise på ferie med fly flere ganger i året, og stort sett kunne gjøre hva vi vil, når vi vil. Det vi trenger er en mer nøktern livsstil, der vi kjøper ting for å ha dem lenge, reparerer ting som kan repareres, og i størst mulig grad reiser kollektivt, går eller sykler.

Nå vil ikke dette være nok til å redde klimaet, vi må også bort fra fossil energi, noe som virker temmelig utopisk i hvert fall i nær framtid. Og denne overgangen bør helst skje uten at naturen blir enda mer ødelagt enn den allerede er. Noe som virker enda mer utopisk, er å skrinlegge mantraet om vekst for enhver pris, men det kan hende det er det eneste som kan redde oss.
Hva er vitsen med å ha et fjell bare for å ha et fjell?

Jason Bostic, visepresident i WV Coal Association

Utlogget John E

 • Innlegg: 412
Sv: De tre store verdensproblemene
« Svar #2 på: 05. mai 2016, 07:43:53 »
Her kommer det tredje verdensproblemet. Dupree gjettet på at det var religion og det har han selvfølgelig rett i. Og det var vel ikke så vanskelig å gjette på akkurat det.
           
Vi har nå tatt for oss to verdensproblemer. Men det finnes også et tredje problem. Dette problemet er følsomt og lite påaktet og det nevnes nesten aldri som et problem i mediene.  Vi står overfor et fenomen som har eksistert i noen tusen år og som har ført til kriger, massakre, forfølgelse og drap av mennesker i offentlig regi. Et fenomen som legger begrensninger på menneskenes frihet til å leve ut sine interesser og sin legning. Det snakkes her om religionene. Gjennom tidene har utallig liv gått tapt i religionskriger og forfølgelse av annerledestenkende. I dag har kristendommen mistet mye av sin makt i de mest utviklede land, men i enkelte tilbakeliggende land undertrykkes og drepes mennesker daglig i religionens navn. Og den holdningen den kristne kirke har til abort og prevensjon, vil gjøre den til medskyldig i de problemene og de lidelsene som befolkningsøkningen på sikt vil kunne medføre. Religionen er riktignok ikke alene skyld i kriger og fiendskap mellom folkegrupper, men leseren bør tenke på hvor mange liv og hvor mye elendighet vi kunne vært spart for hvis all religion i verden var eliminert. Noen vil selvfølgelig hevde at religionen også gjør nytte for seg, og det er riktig, men akkurat den samme nytten kan vi oppnå ved å utnytte verdslige ressurser.
 
Det satses store ressurser på å få bukt med klimaendringene og overbefolkningen, men like store ressurser bør det satses på å svekke den makten religionen har over myndigheter og enkeltmennesker i visse land. Og det endelige målet bør være å avvikle alle verdens religioner. En religionsfri verden vil garantert være en fredeligere verden. 

Utlogget kingvald

 • Innlegg: 1.917
Sv: De tre store verdensproblemene
« Svar #3 på: 06. mai 2016, 06:11:28 »
Problemet er dog slett ikke "religion" i seg selv. Problemet er heller eksklusive livssyn generelt, at personer er overbevist om at de har funnet selveste SANNHETEN!!!!! Og den må alle andre bare se å innrette seg etter.

Vi ser tilsvarende i politiske livssyn. Som f.eks. nazisme og kommunisme.

Og her ser vi tilløp til lignende problem med et anti-religiøst livssyn. Årsaken til "alle" verdensproblemer tilskrives "synderenes" "synder". Alt "ondt" har i dette snevre verdensbildet sin årsak i den grusomme synden "religion"! Derfor må alle religiøse forfølges, og all religionsutøvelse undertrykkes. Synet er at bare vi får utryddet de "grusomme" religionene vil frelsen og tusenårsriket komme. (Undermennesker, religiøse, fortjener ikke frelsen, hvis de ikke straks omvender seg til den rette tro.)

Kjell Ingvaldsen

Utlogget John E

 • Innlegg: 412
Sv: De tre store verdensproblemene
« Svar #4 på: 06. mai 2016, 07:46:04 »
Dupree er sterkt i tvil om mitt forslag til befolkningskontroll er fornuftig. Og jeg kan være enig i at det er litt utopisk. Han er redd for hva mannfolk, som ikke får tilgang på kvinner fordi de etter hvert vil bli så få av dem, vil finne på.  Jeg nevnte selv dette problemet, men slo meg til ro med at dette kanskje vil regulere seg selv i og med at opplyste kvinner vil avholde seg fra å få mer enn ett guttebarn fordi de vil vite at sønnene deres ellers vil få problemer med å finne seg partner. Men la oss likevel tenke oss at vi etter hvert får et scenario hvor mannfolk vil være i stort flertall. En virkning av det vil kunne være at kvinner som lever sammen med en voldelig mann vil vite at hvis hun skiller seg fra ham, så vil hun lett kunne finne seg en ny partner. Derfor vil voldelige menn kanskje oppleve at de etter et kort ekte- eller samboer-skap må leve resten av livet uten å kunne knytte til seg en kvinne. Og de får sin velfortjente straff. Og vi vil få flere tilfredse kvinner. Prostitusjon vil også kunne bli et mer respektert yrke enn nå. Og det vil kunne bli regnet som veldedighet.

Men dette vil nok ikke være det største problemet. Det største problemet vil være den katolske kirke. Den motsetter seg allerede nå prevensjon og abort og siden et menneskeliv er hellig for den, vil de aldri gå med på noen seleksjon eller noen begrensning av antall avkom. Så uten å kvitte oss med religionen vil en slik befolkningskontroll ikke kunne gjennomføres.

En annen og interessant konsekvens av et slikt befolkningskontroll-regime er at det vil ikke gi noen ulemper for mannlige homoseksuelle. De vil ikke få flere problemer enn de har nå for å finne seg en partner.

Ellers mener Dupree at befolkningsøkningen er i ferd med å flate ut og at antall mennesker i verden fra nå av hovedsakelig vil øke på grunn av at vi lever lenger. Ja, de mest optimistiske mener at vi vil nå 9 milliarder mennesker i løpet av dette hundreåret, men at det stopper der. Men 9 milliarder er allerede i meste laget, og jeg har også sett at noen mener at vi må opp i 12 milliarder før vi oppnår stagnasjon. Og jeg er glad jeg ikke vil oppleve det. 

Utlogget Dupree

 • Innlegg: 81
Sv: De tre store verdensproblemene
« Svar #5 på: 06. mai 2016, 17:29:37 »
Problemet er dog slett ikke "religion" i seg selv. Problemet er heller eksklusive livssyn generelt, at personer er overbevist om at de har funnet selveste SANNHETEN!!!!! Og den må alle andre bare se å innrette seg etter.

Jeg ser hva du mener. Nå kan vi vel dog være enige om at vi som ikke tror har vitenskap og forskning på vår side, og følgelig med rette kan påstå at sannsynligheten for at vi har rett i at det ikke finnes noen guder, er svært stor? De troende har egentlig ikke så veldig mye å vise til av bevis på at guder eksisterer.

Kanskje vi heller bør stille spørsmålet: Er religion bra for menneskene?

Hvis guder eksisterer, er svaret opplagt ja. I hvert fall for de som er frelst og havner i himmelen.

Hvis guder derimot ikke eksisterer, er det mer usikkert. Det kan hende religion likevel er bra, eller det kan hende den ikke er det. At enkeltindivider opplever religion som noe bra, betyr ikke nødvendigvis at religion er bra for menneskeheten.

(Jeg anbefaler på det sterkeste å lese "Breaking the Spell" av Dennet. Han viser veldig klart hvorfor man bør og må forske mer på akkurat dette.)

Forfølgelse og undertrykking har jo aldri hjulpet tidligere, så hvorfor skulle det hjelpe nå? De fleste tror mer på utdanning og opplysning. Millioner (milliarder?) av mennesker som bekjenner seg til en eller annen religion tror egentlig ikke lenger. Religionen er mer en identitetsmarkør og tradisjon.

En gang kommer det sikkert noe annet i stedet. Så får vi se om det blir verre eller bedre.  :-\
Hva er vitsen med å ha et fjell bare for å ha et fjell?

Jason Bostic, visepresident i WV Coal Association

Utlogget Dupree

 • Innlegg: 81
Sv: De tre store verdensproblemene
« Svar #6 på: 06. mai 2016, 18:12:04 »
Men dette vil nok ikke være det største problemet. Det største problemet vil være den katolske kirke. Den motsetter seg allerede nå prevensjon og abort og siden et menneskeliv er hellig for den, vil de aldri gå med på noen seleksjon eller noen begrensning av antall avkom. Så uten å kvitte oss med religionen vil en slik befolkningskontroll ikke kunne gjennomføres.

Det er ikke så lett å finne ut av om dette virkelig stemmer. Jeg gjorde et forsøk, og fant ut at den gjennomsnittlige amerikanske familie har 1,86 barn (i familier med barn).

http://www.answers.com/Q/How_many_children_are_in_the_average_American_family

Det kan se ut til at de fleste katolikker driver med en eller annen form for famileplanlegging, og driter i hva Vatikanet sier. De er moderne mennesker i en moderne verden ...

At fattige verden over får flere barn enn de klarer å forsørge, skyldes sikkert ikke først og fremst religion. Det endrer seg, det også, med høyere levestandard og bedre utdanning.

Jeg mener egentlig at en befolkning på 2-3 milliarder på verdensbasis hadde vært mer enn nok. Det er ikke så lett å komme dit i en håndvending uten å ty til metoder vi ikke ønsker å ty til, men på sikt hadde det vært flott om vi kunne komme dit. Kanskje, hvis vi overlever klimakrisene som helt sikkert vil komme; som allerede har begynt å komme ...
Hva er vitsen med å ha et fjell bare for å ha et fjell?

Jason Bostic, visepresident i WV Coal Association

Utlogget kingvald

 • Innlegg: 1.917
Sv: De tre store verdensproblemene
« Svar #7 på: 06. mai 2016, 18:29:08 »
At fattige verden over får flere barn enn de klarer å forsørge, skyldes sikkert ikke først og fremst religion. Det endrer seg, det også, med høyere levestandard og bedre utdanning.
Nei, nei, nei, Dupree, du vet jo at alt ondt, og alle problemer, skyldes religion! Det har jo John E fortalt oss!  ;)

Kjell Ingvaldsen

Utlogget John E

 • Innlegg: 412
Sv: De tre store verdensproblemene
« Svar #8 på: 07. mai 2016, 07:51:58 »
Nei, problemlandene med hensyn til antall barnefødsler pr. kvinne er jo ikke USA, Tyskland, Russland eller de fleste andre europeiske land. Der føder jo hver kvinne i gjennomsnitt under to barn. Problemet er Afrika hvor kristendommen og spesielt katolisismen fremdeles har en stor makt og motsetter seg både abort og prevensjon. Det er jo i Afrika man frykter at den største økning i verdensbefolkningen vil komme.


Utlogget kingvald

 • Innlegg: 1.917
Sv: De tre store verdensproblemene
« Svar #10 på: 08. mai 2016, 08:55:20 »
John E, du har ikke tenkt tanken at stor grad av underkastelse under religioner og høye fødselstall ikke er årsak og virkning, men heller muligens kan være to adskilte virkninger av samme underliggende årsak?

Kjell Ingvaldsen

Utlogget Marquis

 • Innlegg: 1.253
 • Deus Ex Nihilo
Sv: De tre store verdensproblemene
« Svar #11 på: 09. mai 2016, 11:09:18 »
Det er vanskelig å se annet enn at enhver form for "forbedring" av menneskers livsvilkår som av den ene eller den andre grunn kommer, her eller der, automatisk vil medføre økning i folketallet (totalt sett). Konsensus blant de spådomskyndige ved universitetets såkalte "humanistiske" fraksjon er allikevel at dette vil gå seg til. Vi får vel se, antar jeg. Forøvrig er jeg av den oppfatning at det ikke burde finnes mer enn toppen femti tusen mennesker i hele verden. Altså en 10-12 i Norge. Det er nok.