Skepsisforumet

Skeptiske emner => Religioner og livssyn => Emne startet av: Neptun på 14. juni 2015, 20:21:01

Tittel: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun14. juni 2015, 20:21:01
Mange skeptikere anser seg være humanister. Andre ikke. Hvordan det ser ut på dette forumet?
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: kingvald15. juni 2015, 02:38:44
Jeg stemte ja, men det betyr ikke noe om at jeg bekjenner meg til det human-etiske livssynet. Du kan godt være humanist og kristen, eller humanist og muslim, eller humanist og jøde osv.. At Grunnloven § 2 (http://lovdata.no/lov/1814-05-17-nn/§2) nå lyder (norsk versjon)
Sitat
Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.
betyr ikke at vi nå har to godkjente livssyn, og de resterende kun tolereres. Henvisningen til humanisme er helt klart ment å være vidtfangende. Ikke begrensende til en liten undergruppe av ikke-religiøse livssyn.

Jeg vil ha meg frabedt at vi som ikke bekjenner oss til den lille varianten av ikke-religiøst livssyn defineres som inhumane!

Kjell Ingvaldsen

Ps
Språkformen på sitatet refereres til som "norsk", da det jeg skriver jo er på midifisert dansk.
Ds
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun01. juli 2015, 23:09:44
Mener i henhold til den samme definisjonen som den HEF bruker.
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: kingvald01. juli 2015, 23:32:53
Mener i henhold til den samme definisjonen som den HEF bruker.
Så du definerer meg som inhuman fordi jeg nekter å aksepter ateisme ("ikke-teistisk") som en ufravikelig forutsetning for etikk? For HEF baserer seg på det meget sterkt begrensende kravet! Så hvis HEFs definisjon er fasit på hva humanisme er, så vil det si at kun to meget sterkt avgrensede livssyn er akseptert i vår norske Grunnlov. Jeg er kjent med et uttall av personer, kristne, muslimer, jøder, sikher, bahaier, hinduer, buddhister, jainer og andre, som jeg tror vil bli storligen overrasket over å få vite at de ikke er humanister!

Kjell Ingvaldsen
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun24. juli 2015, 19:50:12
Så hva er argumentene for og mot humanisme (human-etikk)?
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: kingvald25. juli 2015, 09:54:52
Det er mange argumenter for humanisme, å prøve å skape et samfunn til beste for alle. Det er en del vektige argumenter mot human-etikk, i formen av å kreve at alle skal forkaste gud(er). Den viktigste er det at man påtvinger sitt syn på andre, ikke bare krever at man respekterer de som ikke deler ens eget syn.

Såkalt "humanisme", i form av den gren av human-etikken som aktivt motarbeider gudstro, er i seg selv inhuman!Kjell Ingvaldsen
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: B. Tuftin29. juli 2015, 19:23:37
Hvor har du det fra at human-etikk krever at alle skal forkaste gud(er)? Human-Etisk forbund står fullt og helt for religionsfrihet i samfunnet. Har ikke noen tro på at det er flere anti-teister i Human-Etisk forbund enn det er blandt ikke-religiøse humanister generelt.
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: kingvald30. juli 2015, 06:00:43
B. Tuftin, jeg presiserte at det gjaldt enkelte, og ikke alle former og variasjoner av human-etikk.

Men jeg føler at det som nå pågår av forsøk på å omdefinere humanisme til å bety kun human-etikk i norsk er et forsøk på å "kapre" begrepet. Det er en inhuman krenkelse av religiøse humanister.


Kjell Ingvaldsen
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Arman30. juli 2015, 10:46:35
Så hva er argumentene for og mot humanisme (human-etikk)?
Dette spørsmålet er tvetydig, ettersom ordene 'humanisme' og 'human-etikk' ikke er synonymer og ettersom de hver for seg også har en rekke forskjellige fortolkninger. Ut i fra det du har skrevet lenger oppe i tråden er det rimelig å anta at spørsmålet ditt gjelder hvem som bekjenner seg til HEF sin human-etikk på dette forumet, og den er - av HEF selv - formulert slik:
Sitat fra: [url]http://www.human.no/Humanisme/[/url]
'Humanismen er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten'. Dette er den internasjonale humanistbevegelsens såkalte minimumserklæring.


I forhold til Kingvalds standpunkter slik de framkommer i denne tråden, så er dette ikke å forstå som et konkret krav om at tro på guder skal utryddes. HEF sin human-etikk vektlegger først alle menneskers rett til fritt å velge livssyn, og understreker deretter at humanismen som sådan avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten. Dette er ikke på noen som helst måte i nærheten av det Kingvald antyder.

Men; det finnes (selvsagt) enkeltmennesker og grupper i både HEF og samfunnet ellers, som både oppgir seg selv som human-etikere, som ateister, og som en bevegelse med ambisjoner om å fjerne religioner. Noen av disse er mer radikale og offensive enn andre, men de forandrer ikke på at HEF står for en langt mer moderat og tolerant linje. Det er pga. disse forskjellene at man har begreper som 'humanetiker', 'ateist' og 'nyateist'.

Enhver relativt orientert humanetiker vil vite at det å bare kalles seg 'humanist'* er et forsøk på en tilsnikelse av et begrep som opp gjennom tiden har fått et ganske omfattende innhold. Som Kingvald påpeker - det finnes både religiøse og ikke-religiøse humanister. Ingen av dem har større rett til begrepet enn andre. Det er heller ikke automatisk slik at dersom den ene gruppen insisterer på å omtale seg som 'humanister' så forsøker de å forby andre å kalle seg det.

Dette er bokmålsordbokas definisjon av 'humanisme':
Sitat fra: [url]http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=humanisme[/url]
humanisme
   
humanisme m1
1 kulturstrømning i renessansen som hadde som mål å skape en verdslig og menneskelig kultur med den klassiske oldtidskulturen som forbilde
2 livssyn som legger vekt på menneskets egenverdi og verdier som frihet, rett og sannhet


I Store Norske Leksikon finner man ordet 'humanisme' i flere artikler, noe som illustrerer hvor forskjellig betydning det har avhengig av kontekst: https://snl.no/.search?query=humanisme (https://snl.no/.search?query=humanisme)

*: Selv om det finnes et magasin ved navn 'Humanist', så er det verdt å påpeke at bladet har en tilknytning til HEF, men at det også redigereres på en helt uavhengig plattform. Spaltene i magasinet har også tradisjonelt vært åpent for folk med andre livssyn, men har - rimeligvis - en grunnlinje som knytter an til HEF sin humanetikk.
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun06. august 2015, 13:07:07
Humanisme vs human-etikk er en for meg uviktig debatt. Jeg mener HEF:s filosofi. Emnet er argumentene for og mot HEF:s filosofi.

Kristne og muslimer har folk som argumenterer for livssynet deras. Er dette noe HEF gjør?
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun06. august 2015, 15:46:48
Må humanister/HEF tro på fri vilje (http://human.no/Humanisme/Grunnsporsmal/?index=3) og moralsk realisme (http://web.archive.org/web/20130328115347/http://humanist.no/et_krevende_livssyn.html)? ???
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Arman07. august 2015, 10:08:02
Humanisme vs human-etikk er en for meg uviktig debatt. Jeg mener HEF:s filosofi. Emnet er argumentene for og mot HEF:s filosofi.
Javel. Ergo er du opptatt av humanetikk. Fint, da har vi innsnevret dette noe.

Kristne og muslimer har folk som argumenterer for livssynet deras. Er dette noe HEF gjør?
Selvsagt.

Hvor er det egentlig du vil med dette?
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Behemoth07. august 2015, 22:43:58
Humanisme vs human-etikk er en for meg uviktig debatt. Jeg mener HEF:s filosofi. Emnet er argumentene for og mot HEF:s filosofi.


Humanismen omfatter både religiøse og sekulære bevegelser, hvorav HEF faller inn som en variant av sistnevnte. De fleste skeptikere i Norge er vel en slags sekulære humanister av noe slag, om enn ikke alle er medlem av eller nødvendigvis enige med HEFs variant av humanismen i ett og alt. Det finnes forsåvidt også religiøse skeptikere. Sikkert også andre, enda mer perifere avarter.

Må humanister/HEF tro på fri vilje ([url]http://human.no/Humanisme/Grunnsporsmal/?index=3[/url]) og moralsk realisme ([url]http://web.archive.org/web/20130328115347/http://humanist.no/et_krevende_livssyn.html[/url])? ???


Du blir neppe kastet ut av HEF hvis du for eksempel mener at opplevelsen av fri vilje egentlig er en nevrokognitiv illusjon.
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun11. august 2015, 00:19:11
Humanisme vs human-etikk er en for meg uviktig debatt. Jeg mener HEF:s filosofi. Emnet er argumentene for og mot HEF:s filosofi.


Humanismen omfatter både religiøse og sekulære bevegelser, hvorav HEF faller inn som en variant av sistnevnte. De fleste skeptikere i Norge er vel en slags sekulære humanister av noe slag, om enn ikke alle er medlem av eller nødvendigvis enige med HEFs variant av humanismen i ett og alt. Det finnes forsåvidt også religiøse skeptikere. Sikkert også andre, enda mer perifere avarter.

Må humanister/HEF tro på fri vilje ([url]http://human.no/Humanisme/Grunnsporsmal/?index=3[/url]) og moralsk realisme ([url]http://web.archive.org/web/20130328115347/http://humanist.no/et_krevende_livssyn.html[/url])? ???


Du blir neppe kastet ut av HEF hvis du for eksempel mener at opplevelsen av fri vilje egentlig er en nevrokognitiv illusjon.


Men de sier at humanismen er "uforenelig med alle former for universell determinisme". Og å nekte Humes lov er ikke vellykket...
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun28. august 2015, 19:10:49
Noen bevis på at humanismen er sant?
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Behemoth28. august 2015, 22:24:15
Men de sier at humanismen er "uforenelig med alle former for universell determinisme".

Sånn de definerer livssynshumanismen i den artikkelen, så er den jo det.

Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun05. september 2015, 18:36:40
Men de sier at humanismen er "uforenelig med alle former for universell determinisme".

Sånn de definerer livssynshumanismen i den artikkelen, så er den jo det.

Men tenk om determinimse er sant...?
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: kdjupdal05. september 2015, 19:00:53
Hva mener du med at de nekter Humes lov?

...
Men de sier at humanismen er "uforenelig med alle former for universell determinisme". Og å nekte Humes lov er ikke vellykket...
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun05. september 2015, 21:34:16
Hva mener du med at de nekter Humes lov?

...
Men de sier at humanismen er "uforenelig med alle former for universell determinisme". Og å nekte Humes lov er ikke vellykket...Les: (http://web.archive.org/web/20130328115347/http://humanist.no/et_krevende_livssyn.html)

Sitat
Begge disse holdningene baserer seg på et angivelig skarpt skille mellom verdier og fakta. Man tenker seg at verdier til forskjell fra fakta ikke kan være sanne eller gale.


Sitat
Vulgærsubjektivismen opererer med samme skille mellom verdier og fakta
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun24. september 2015, 00:31:24
Bevis på at humanisme er sant er...?
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: MAC-hiavelli24. september 2015, 03:54:52
Siden du åpenbart liker one-linere.
Hvor er det egentlig du vil med dette?
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun24. september 2015, 20:27:47
Siden du åpenbart liker one-linere.
Hvor er det egentlig du vil med dette?

Sannhet.
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: kingvald24. september 2015, 20:54:51
Og hva er humanisme? Jo, det er en måte å handle! Så selvsagt er det sant! Folk praktiserer jo humanisme. For noen dager siden praktiserte jo f.eks. en masse kirkemedlemmer humanisme ved å stemme inn tilhengere av kjønnsnøytral vielseliturgi til bispedømmeråd/kirkemøte!

Kjell Ingvaldsen
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: MAC-hiavelli25. september 2015, 00:27:29
Siden du åpenbart liker one-linere.
Hvor er det egentlig du vil med dette?

Sannhet.
Lykke til
Svar fra nå; Haiku
Som her.
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun28. september 2015, 22:54:22
Så er humanisme sant?
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Behemoth29. september 2015, 10:07:11
Så er humanisme sant?

Denne tråden hadde fått mer substans hvis du utdypet hva du mente utover ordknappe enlinjere og vage spørsmålsfunderinger.

Men de sier at humanismen er "uforenelig med alle former for universell determinisme".

Sånn de definerer livssynshumanismen i den artikkelen, så er den jo det.

Men tenk om determinimse er sant...?

Tenk om! Men hva med deg? Mener du at determinismen er sann? Mener du at moralsk realisme er usant? Mener du at humanismen er forenelig eventuelt ikke forenelig med moralsk skeptisisme eller nonkognitivisme? I så fall, kan du argumentere for det?
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: kingvald29. september 2015, 18:44:49
Så er humanisme sant?
Hva er det med humanisme som kan være/ikke være sant?

Kjell Ingvaldsen
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Neptun29. september 2015, 19:48:10
Mener du at determinismen er sann?

Usikker.

Mener du at moralsk realisme er usant?

Ja!

Mener du at humanismen er forenelig eventuelt ikke forenelig med moralsk skeptisisme eller nonkognitivisme? I så fall, kan du argumentere for det?

Deres hjemmeside mener at humanisme (human-etikk) tror på moralsk realisme.
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Arman30. september 2015, 16:40:10
Neptun: Du har til å nå i denne tråden hatt en svært lempfeldig omgang med dette punktet i Reglementet:
Sitat fra: [url]http://forum.skepsis.no/index.php/topic,8.0.html[/url]
3.6. Diskusjonsdisiplin: Hold deg til temaet for diskusjonen. Hvis de du diskuterer med ber deg om å oppklare enkelte punkter, komme med bedre argumentasjon eller forklare noe som er uklart, så skal du prøve så godt du kan å svare på det. Ikke gå videre med stadig nye momenter. Moderatorene vil bruke skjønn og gi advarsler dersom man synder mot dette.
(min understreking)

Det er ogå på sin plass å minne deg om dette punktet:
Sitat fra: [url]http://forum.skepsis.no/index.php/topic,8.0.html[/url]
1.4. Respekter at dette forumet er beregnet for diskusjon av alle emner som har med skepsis å gjøre og at forumet er tilknyttet hovedsidene til Skepsis.
I klartekst: Hvis du vil diskutere humanisme - løsrevet fra skeptisisme - så gjør du det (forslagsvis) på egnede nettsider bestyrt av HEF. I motsatt fall bør du begynne å klargjøre tilknytningen til skeptisisme og Skepsis.

Hvis du ikke forholder deg til denne advarselen i ditt neste innlegg kan denne tråden komme til å bli midlertidig eller permanent stengt.
Tittel: Sv: Er du en humanist?
Skrevet av: Arman27. august 2016, 12:01:48
Tråden stengt fordi bruker Neptun ikke etterlevde ovenstående anmodning.